СПРАВКА ЗА ЦИТИРАНИЯТА НА ДАДЕН АВТОР

 

Цитиран автор*
Източник на цитиране
 
Справката да е подредена по
Търсене във фонд
Показвай полето "СИСТЕМЕН НОМЕР" в справката
 

 

Кратки указания

Цитиран автор (задължително поле): Името се изписва в инверсия – фамилия, ",", първо име, презиме. Търсенето е с маскиране по подразбиране. При търсене само по част от име – напр. фамилно име, системата връща като резултат всички автори, в името на които се съдържа търсения текст.

Пример:Петров, Д (без точка)

Резултати: Цитирания на Петров, Д.; Петров, Димитър; Петров, Динко; Петров, Драгомир и т. н.

Пример за автори, които публикуват под бащиното си име: Дончев Иванов, Д

Източник на цитиране: Изписва се точното заглавие на книгата, статията или доклада, за който се проверява цитирането. Може да се изпише и част от заглавието, ако е достатъчно уникална. Ако полето не се попълни, аторът се търси във всички източници.

Справката да е подредена по:
   Редна дума – азбучно подреждане, в нарастващ ред по „Редна дума“;
   Редна дума и Фонд - азбучно подреждане, в нарастващ ред по: 1. „Редна дума“; 2. „Фонд“;
   Фонд и Редна дума – азбучно подреждане, в нарастващ ред по: 1. „Фонд“; 2. „Редна дума“.

Търсене във фонд:
   Книги – база „Книги“ на каталога на библиотеката;
   Статии – база „Статии“ на каталога на библиотеката;
   Библиографии – база „Персоналия“ на каталога на библиотеката с публикации на автори от ИУ – Варна;
   Всички фондове – справката обхваща едновременно търсене във фондовете, изброени по-горе.

Системен номер е номер на записа на съответното заглавие в електронния каталог на библиотеката (информация за служебно ползване и при необходимост от корекции).