НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философия

- 1 -

58217 

Цицерон, Марк Тулий

   Сборник статей / Марк Тулий Цицерон . - Москва : Издательство Московского университета, 1959 . - 174 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30905

- 2 -

10516 

Платон

   Държавата / Платон ; прев. от стгр. Александър Милев . - София : Наука и изкуство, 1975 . - 557 с. ; 20 см . -  (Философско наследство)

   

  

Сист. No: 31261

- 3 -

58186 

Андонов, Александър

   Философията и проблемите на духа / Александър Андонов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2895-7 

  

Сист. No: 30784

- 4 -

58346 

Вълканова, Десислав

   Познание и свобода : Студии върху философията на немския идеализъм / Десислав Вълканова . - София : Изток - Запад, 2009 . - 178 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-568-3 

  

Сист. No: 31195

- 5 -

ІІ 7227 

Калайджиева, Мария Димитрова

   Възгледите за човека във философията на Сьорен Киркегор и Владимир Соловьов : Дипломна работа / Мария Димитрова Калайджиева . - Пловдив, 2009 . - 46 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30742

- 6 -

ІІ 7226 

Матеева, Ралица Петкова

   Съвременна оценка на идеите от "Критика на чистия разум" на Имануел Кант : Дипломна работа / Ралица Петкова Матеева . - Пловдив, 2009 . - 44 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30743

- 7 -

ІІ 7234 

Минева, Мартина Стоилова

   Проблематизирането на логическия опит: Ръсел и Витгенщайн : Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" / Мартина Стоилова Минева . - Пловдив, 2009 . - 55 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30735

- 8 -

58333 

Соловьов, Владимир

   Лекции за богочовечеството (1877 - 1881) / Владимир Соловьов ; Прев. от рус. Димитър Мирчев . - София : Дилок, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-9994-80-3 

   

   

  

Сист. No: 31173

- 9 -

ІІ 7239 

Стоян Аргиров - избрани трудове

   Избрани трудове / Стоян Аргиров ; Състав. Анна Ангелова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 676 с. ; 28 см . -  (Библиотека Университетско наследство)

   

   ISBN 978-954-07-2922-0 

  

Сист. No: 30780

- 10 -

ІІ 7228 

Филадска, Елена Петкова

   Проблемът за свободата и човека във философията на Ницше и Бердяев : Дипломна работа / Елена Петкова Филадска . - Пловдив, 2009 . - 44 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30741

Психология

- 11 -

ІІ 7232 

Димитров, Павел Георгиев

   Проблемът "Човекът - Роб", разгледан в "За робството и свободата на човека" : Дипломна работа / Павел Георгиев Димитров . - Пловдив, 2009 . - 72 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30737

Етика

- 12 -

58257 

Швайцер, Алберт

   Култура и етика / Алберт Швайцер ; Състав. Атанас Натев . - София : Наука и изкуство, 1990 . - 20 см

   

   

   

  

Сист. No: 31257

- 13 -

С 17/ Н86 

Станков, Димитър

   Нов речник по морал и етика / Димитър Станков . - 2 доп. изд. . - София : АРС, 2008 . - 845 с., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-90913-8-0 

  

Сист. No: 30714

Религия

- 14 -

58302 

Косидовский, Зенон

   Евангелски сказания / Зенон Косидовский ; прев. от пол. Ангелина Дичева . - София : Наука и изкуство, 1982 . - 375 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 31282

- 15 -

ІІ 7229 

Колева, Илияна

   Учението за Богочовечество на Владимир Соловьов : Дипломна работа / Илияна Колева . - Пловдив, 2009 . - 32 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30740

- 16 -

58014 

Марков, Стефан

   Православната икона / Стефан Марков . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 107 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0359-0 

  

Сист. No: 30707

- 17 -

58179 

Наум, Митрополит Струмишки

   Исихазмът в светогорското монашество през ХХ век : Умносърдечната молитва в хармонията на аскетичния подвиг / Митрополит Струмишки Наум . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 254 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-2884-1 

  

Сист. No: 30778

- 18 -

58284 

Bakaoukas, Spiridon

   I arsi tis agamias ton episkopon / Spiridon Bakaoukas . - Athina : Agia ke lera Synodo, 1991 . - 47 p. ; 24 sm

   

  

Сист. No: 31103

- 19 -

C 2/ P32 

A patristic greek lexikon  / G. W. H. Lampe . - 19 ekd. . - Oxford : Clarendon Press ; Clarendon Press, 2005 . - 1568 p. ; 27 sm

   

   ISBN 0-19-864213-X 

   ISBN 978-0-19-864213-8 

  

Сист. No: 31159

Обществени науки

Социология

- 20 -

ІІ 7225 

Гулева, Надка Атанасова

   Метауниверситетът "Еразъм" (общност и идентичност на студентите) : Дипломна работа / Надка Атанасова Гулева . - Пловдив, 2009 . - 192 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30744

- 21 -

58144 

Almond, Gabriel A.

   The civic culture : Political Attitudes and Democracy in Five nations / Gabriel A. Almond, Sidney Verba . - Newbury Park etc. : Sage Publications, 1989 . - 379 p. ; 21 sm

   

   ISBN 0-8039-3560-9 

  

Сист. No: 30822

- 22 -

58296 

Goldhill, Simon

   Pios hriazete tus elines / Simon Goldhill ; Прев. Giorgos Kousounelos . - Athina : Enalios, 2003 . - 538 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-536-129-9 

  

Сист. No: 31099

Политика

- 23 -

58269 

Николова, Веска

   Цанко Церковски (1869 -1926) : Певец на селото, създател и деец на земеделския съюз / Веска Николова ; Ред. Петър Петров . - Стара Загора : Знание, 1995 . - 47 с., ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-621-042-0 

  

Сист. No: 31271

- 24 -

58027 

Банчев, Бойко

   Бъргария и югославската криза (1989 - 1995) / Бойко Банчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2818-6 

  

Сист. No: 30699

- 25 -

ІІ 7230 

Райнова, Боряна Иванова

   Косово - характеристики, развитие и перспективи на сърбо-албанския етнополитически конфликт / Боряна Иванова Райнова . - Пловдив, 2009 . - 113 с., ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30739

- 26 -

58265 

Burke, Edmund

   Reflections on the revolution in France / Edmund Burke . - New York : Macmillan Publishing Company, 1955 . - 307 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-02-420190-1 

  

Сист. No: 30794

- 27 -

58149 

Djilas, Milovan

   The new class : An analysis of the communist system / Milovan Djilas . - New York : A Harvest/ HBJ Book, 1957 . - 214 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-15-665489-X 

  

Сист. No: 30823

- 28 -

I 5299 

Hamilton, Alexander

   The Federalist Papers / Alexander Hamilton, James Madison, John Jay . - New York : A Mentor Book, 1961 . - 560 p. ; 18 sm

   

   ISBN 0-451-62541-2 

  

Сист. No: 30814

- 29 -

58145 

Bowen, Catherine Drinker

   Miracle at Philadelphia : The Story of the Constitutional Convention May to September 1787 / Catherine Drinker Bowen . - Boston : Little, Brown and Company, 1966 . - 346 p. ; 21 sm

   

   ISBN 0-316-10398-5 

  

Сист. No: 30821

- 30 -

58133 

Bailyn, Bernard

   The Ideological Origins of the American Revolution / Bernard Bailyn . - Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 1967 . - 335 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-674-44301-2 

  

Сист. No: 30793

- 31 -

58135 

Holstadter, Richard

   The american political tradition and the men who made it / Richard Holstadter . - New York : Vintage Books, 1973 . - 519 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-679-72315-3 (pbk.) 

  

Сист. No: 30792

- 32 -

58138 

Smith, Adam

   An inquiry into the nature and causes of The Wealth of Nations / Adam Smith . - Chicago : The University of Chicago Press, 1976 . - 568 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-226-76374-9 

  

Сист. No: 30803

- 33 -

58141 

Hayek, Friedrich A.

   The Constitution of Liberty / Friedrich A. Hayek . - Chicago : The University of Chicago Press, 1978 . - 567 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-226-32084-7 

  

Сист. No: 30808

- 34 -

58140 

Lipset, Seymour Martin

   The first new nation : The united states in historical and comparative perspective / Seymour Martin Lipset . - New York : W. W. Norton & Company, 1979 . - 366 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-393-00911-4 

  

Сист. No: 30801

- 35 -

58131 

Friedman, Milton

   Capitalism and freedom / Milton Friedman . - Chicago : The University of Chicago Press, 1982 . - 202 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-226-26401-7 (paper) 

  

Сист. No: 30798

- 36 -

58073 

Leca, Jean

   Les democraties sont-elles gouvernables ? / Jean Leca, Roberto Papini . - Paris : Economica, 1985 . - 195 p. ; 24 sm

   

   ISBN 2-7178-0904-X 

  

Сист. No: 30796

- 37 -

58152 

Gabriel, Ralph Henry

   The Course of American Democratic Thought / Ralph Henry Gabriel . - 3 ed. . - New York : Greenwood Press, 1986 . - 568 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-313-24999-7 

  

Сист. No: 30816

- 38 -

58147 

New forms of democracy  /  Ed. David Held, Christopher Pollitt . - London : Sage Publications, 1986 . - 246 p. ; 21 sm

   

   ISBN 0-80398-013-2 Pbk 

  

Сист. No: 30805

- 39 -

58071 

Frossard, Andre

   Le crime contre l'humanite / Andre Frossard . - Paris : Editions Robert Laffont, 1987 . - 90 p. ; 21 sm

   

   ISBN 2-221-05610-8 

  

Сист. No: 30800

- 40 -

58143 

Held, David

   Models of Democracy / David Held . - Stanford : Stanford University Press, 1987 . - 321 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-8047-1359-6 

  

Сист. No: 30806

- 41 -

58148 

Sartori, Giovanni

   The Theory of Democracy Revisited / Giovanni Sartori . - Chatham : Chatham House Publishers, 1987 . - 542 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-934540-46-2 

  

Сист. No: 30815

- 42 -

II 7217 

Barber, Benjamin R.

   The Struggle For Democracy / Benjamin R. Barber, Patrick Watson . - Boston : Little, Brown and Company, 1988 . - 298 p., il. ; 26 sm

   

   ISBN 0-316-08058-6 

  

Сист. No: 30825

- 43 -

58136 

Branch, Taylor

   Parting the waters : America in the king years 1954 - 63 / Taylor Branch . - New York : Touchstone book, 1988 . - 1064 p., ill. ; 24 sm

   

   ISBN 0-671-68742-5 pbk. 

  

Сист. No: 30789

- 44 -

58139 

Rose, Richard

   The Postmodern President : The White House Meets the World / Richard Rose . - Chatham : Chatham House Publishers, 1988 . - 350 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-934540-74-8 (pbk) 

  

Сист. No: 30804

- 45 -

58151 

The American constitutional tradition  / Daniel J. Elazar . - London : University of Nebraska Press, 1988 . - 291 p. ; 24 sm

   

   ISBN 0-8032-1813-3 

  

Сист. No: 30817

- 46 -

58264 

Dolbeare, Kenneth M.

   American political thought /  Състав. Kenneth M. Dolbeare . - 2 ed. . - Chatham : Chatham House Publishers, 1989 . - 558 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-934540-78-0 

  

Сист. No: 30802

- 47 -

58142 

Evans, Sara

   Born for Liberty : A History of Women in America / Sara Evans . - New York : The Free Press, 1989 . - 386 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-02-903090-0 

  

Сист. No: 30807

- 48 -

58130 

Dahl, Robert A.

   After the revolution? : Autority in a good society / Robert A. Dahl . - Rev. ed. . - London : Yale University Press, 1990 . - 145 p. ; 21 sm

   

   ISBN 0-300-04963-3 

  

Сист. No: 30799

- 49 -

58150 

Di Palma, Giuseppe

   To Craft Demokracies : An Essay on Democratic Transitions / Giuseppe Di Palma . - Berkeley : University of California Press, 1990 . - 248 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-520-07213-8 

  

Сист. No: 30824

- 50 -

58072 

Duverger, Maurice

   Institutions politiques et droit constitutionnel / Maurice Duverger . - 18 ed. . - Paris : Presses Universitaires de France, 1990

   

   ISBN 2-13-043597-1 

   Tome 1. Les grands systemes politiques . - 1990 . - 603 p.

   

  

Сист. No: 30797

- 51 -

58137 

Tocqueville, Alexis de

   Democracy in America / Alexis de Tocqueville . - New York : Vintage Books, 1990

   

   ISBN 0-679-72825-2 

   Volume 1 . - 1990 . - 446 p.

   

  

Сист. No: 30787

- 52 -

58137 

Tocqueville, Alexis de

   Democracy in America / Alexis de Tocqueville . - New York : Vintage Books, 1990

   

   ISBN 0-679-72826-0 

   Volume 2 . - 1990 . - 506 p.

   

  

Сист. No: 30788

- 53 -

58132 

Berger, Peter L.

   The Capitalist Revolution : Fifty propositions about prosperity, equality, and liberty / Peter L. Berger . - New York : Basic Books, 1991 . - 262 p. ; 20 sm

   

   ISBN 0-465-00868-2 

  

Сист. No: 30795

Икономика

- 54 -

39938 

Аврамов, Румен

   Българска народна банка : Сборник документи /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : Държавна агенция Архиви, 2009 . -  (Поредица Архивите говорят)

   

   ISBN 978-954-9800-76-0 

   Том пети. 1948 - 1990 г. : Първа част . - 2009 . - 744 с.

   

  

Сист. No: 30891

- 55 -

39938 

Аврамов, Румен

   Българска народна банка /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : Държавна агенция Архиви, 2009 . -  (Поредица Архивите говорят)

   

   ISBN 978-954-9800-77-7 

   Том пети. 1948 - 1990 г. : Част втора . - 2009 . - 663 с.

   

  

Сист. No: 30892

- 56 -

39938 

Българска народна банка  : Сборник документи /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : Държавна агенция Архиви, 2009 . - 23 см . -  (Поредица Архивите говорят)

   

   ISBN 978-954-9800-78-4 

   Том пети. 1948 -1990 г. : Част трета . - 2009 . - 663 с.

   

  

Сист. No: 30893

- 57 -

39938 

Българска народна банка  : Сборник документи /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : Държавна агенция Архиви, 2009 . -  (Поредица Архивите говорят)

   

   ISBN 978-954-9800-79-1 

   Том пети. 1948 - 1990 г. : Част четвърта . - 2009 . - 671 с.

   

  

Сист. No: 30894

- 58 -

C 331/ G94 

Le Guide du Job-trotter Canada  / Frederic Lenoir . - 3 ed. . - Paris : Dakota Editions, 1999 . - 191 p. ; 20 sm

   

   ISBN 2-910932-41-9 

  

Сист. No: 30786

- 59 -

II 7284 

Laudon, Kenneth C.

   Management Information Systems / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon . - 11 ed. : Pearson Education, 2006 . - 653 p., ill. ; 27 sm

   

   ISBN 978-0-13-609368-8 

  

Сист. No: 31180

- 60 -

58281 

Gardner, Cynthia

   MIS Cases : Solving Small Business. Scenarios using Application Software / Cynthia Gardner, Eugene Rathswohl . - Danvers : John Wiley & Sons, 2008 . - 134 p., ill. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-470-10122-3 

  

Сист. No: 31179

Право

- 61 -

54241 

Йотова, Лилия

   Микроикономика / Лилия Йотова . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2001 . - 23 см

   

   ISBN 954-494-466-4 

   

   

  

Сист. No: 31172

- 62 -

58327 

България в международния трудов ред  /  Състав. Васил Мръчков . - София : ИК Труд и право, 2007 . - 751 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-142-1 

  

Сист. No: 31184

- 63 -

58325 

Борисова, Ирена

   Коментар на Закона за държавния служител / Ирена Борисова, Невяна Кънева, Чавдар Христов . - София : ИК Труд и право, 2008 . - 495 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-158-2 

  

Сист. No: 31182

- 64 -

58323 

Всичко за пенсиите във въпроси и отговори  / Антоанета Киркова и др . - София : ИК Труд и право, 2008 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-160-5 

  

Сист. No: 31181

- 65 -

58030 

Петрова, Гълъбина

   История на българската държава и право / Гълъбина Петрова . - София : Сиби, 2008

   

   ISBN 978-954-730-527-4 

   Част първа. Средновековие . - 2008 . - 259 с.

   

  

Сист. No: 30701

- 66 -

58180 

Бобев, Костадин

   Криминалистика / Костадин Бобев . - 3 доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 323 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2911-4 

  

Сист. No: 30773

- 67 -

58337 

Лазаров, Кино

   Административен процес / Кино Лазаров, Иван Тодоров . - София : Сиела - Софт енд паблишинг, 2009 . - 503 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0573-1 

  

Сист. No: 31170

- 68 -

58336 

Петрова, Гълъбина

   История на българската държава и право (680-1878) / Гълъбина Петрова . - 2 доп. изд. . - София : Сиела - Софт енд паблишинг, 2009 . - 375 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-612-7 

  

Сист. No: 31171

- 69 -

58338 

Попова, Жасмин

   Право на Европейския съюз / Жасмин Попова . - София : Сиела, 2009 . - 622 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0574-8 

  

Сист. No: 31169

- 70 -

58193 

Семеен кодекс (сборник нормативни актове по семейно и наследствено право)  . - 5 актуал. изд. . - София : Сиби, 2009 . - 320 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-730-596-0 

  

Сист. No: 30838

- 71 -

58324 

Счетоводство 2009 година  / Антон Свраков и др . - София : ИК Труд и право, 2009 . - 783 с. ; 21 см

   ISSN 1313-3128

  

Сист. No: 31183

- 72 -

58340 

Тодоров, Тодор

   Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров . - 2 изд. . - София : Сиби, 2009 . - 423 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-613-4 

  

Сист. No: 31176

- 73 -

58326 

Христосков, Йордан

   Социално осигуряване 2009 / Йордан Христосков и др . - София : ИК Труд и право, 2009 . - 943 с. ; 20 см

   ISSN 1312-9562

  

Сист. No: 31185

Възпитание. Образование. Просвета

- 74 -

CD 372.878/ M95 

Книга за учителя по музика за 7. клас  : Методически разработки . - София : Просвета

   

  

Сист. No: 30955

- 75 -

CD 372.878/ M95 

Минчева, Пенка

   Музика за 5. клас : Произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Рива

   CD 4

  

Сист. No: 30934

- 76 -

C372.878/ M95CD 372.878/ M95

Музика за 1. клас  : Песни за изпълнение /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова . - София : Рива

   CD 1

  

Сист. No: 30932

- 77 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 1. клас  : Произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова . - София : Рива

   CD 2

  

Сист. No: 30933

- 78 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 2. клас  : Произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова . - София : Просвета - София

   CD 2

  

Сист. No: 30943

- 79 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 2. клас  : Песни и инструментални съпроводи /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова . - София : Просвета - София

   CD 1

  

Сист. No: 30944

- 80 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 3. клас  : Произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София

   CD 2

  

Сист. No: 30941

- 81 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 3. клас  : Песни и инструментални съпроводи /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София

   CD 1

  

Сист. No: 30942

- 82 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 4. клас  : Произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София

   CD 3

  

Сист. No: 30938

- 83 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 4. клас  : Произведения за слушане и песни за изпълнение /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София

   CD 2

  

Сист. No: 30939

- 84 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 4. клас  : Песни за изпълнение /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София

   CD 1

  

Сист. No: 30940

- 85 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 5. клас  : Произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Рива

   CD 3

  

Сист. No: 30935

- 86 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 5. клас  : Песни за изпълнение и произведения за слушане /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Рива

   CD 2

  

Сист. No: 30936

- 87 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 5. клас  : Песни за изпълнение /  Състав. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Рива

   CD 1

  

Сист. No: 30937

- 88 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 6. клас  : Песни за изпълнение и инструментални съпроводи / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 1

  

Сист. No: 30945

- 89 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 6. клас  : Произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 2

  

Сист. No: 30946

- 90 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 6. клас  : Произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 3

  

Сист. No: 30947

- 91 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 6. клас  : Произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 4

  

Сист. No: 30948

- 92 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 7. клас  : Песни за изпълнение и произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 1

  

Сист. No: 30949

- 93 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 7. клас  : Произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 2

  

Сист. No: 30950

- 94 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 7. клас  : Произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 3

  

Сист. No: 30951

- 95 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 7. клас  : Произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 4

  

Сист. No: 30952

- 96 -

CD 78/ M95 

Музика за 8. клас  : Песни и произведения за слушане / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 1

  

Сист. No: 30953

- 97 -

CD 372.878/ M95 

Музика за 8. клас  : Песни за изпълнение и инструментални съпроводи / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета

   CD 2

  

Сист. No: 30954

- 98 -

58188 

Минчева, Пенка

   Практически курс по солфеж / Пенка Минчева, Красимира Филева . - Пловдив, 1995 . - 136 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30813

- 99 -

58352 

Соловьев, Владимир

   Книга о России : Учебное пособие по русской истории и культуре для учащихся спецшкол / Владимир Соловьев, Елена Точкова . - Варна, 1998 . - 205 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31200

- 100 -

58342 

Генно инженерство

   Тенденции в обучението по български език /  Състав. Милена Васева и др . - София : Булвест 2000, 2000 . - 293 с. ; 24 см

   

   ISBN 954- 18-0173-0 

  

Сист. No: 31203

- 101 -

ІІ 7263 

Минчева, Пенка

   Тетрадка по музика за втори клас / Пенка Минчева, Светла Христова, Петя Пехливанова . - София : Просвета - София, 2005 . - 16 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 954-01-1809-3 

  

Сист. No: 30925

- 102 -

ІІ 7261 

Минчева, Пенка

   Тетрадка по музика за четвърти клас / Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София, 2005 . - 32 с., ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-01-1763-8 

  

Сист. No: 30927

- 103 -

ІІ 7267 

Тетрадка по музика за първи клас  / Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София, 2005 . - 16 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-01-1699-0 

  

Сист. No: 30920

- 104 -

58258 

Книга за учителя по музика за 5. клас  / Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Рива, 2006 . - 98 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-320-063-4 

  

Сист. No: 30928

- 105 -

58255 

Книга за учителя по музика за 6. клас  / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета, 2007 . - 94 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-360-035-9 

  

Сист. No: 30918

- 106 -

ІІ 7264 

Музика за 6. клас  / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета, 2007 . - 79 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-360-034-2 

  

Сист. No: 30923

- 107 -

ІІ 7279 

Комплект работни листове за 2. група в детската градина  . - София : Булвест 2000, 2008 ; 30 см . -  (Приказни пътечки)

   

   ISBN 978-954- 18-0717-0 

  

Сист. No: 30929

- 108 -

ІІ 7265 

Музика за 7. клас  / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета, 2008 . - 79 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-360-038-0 

  

Сист. No: 30922

- 109 -

58197 

Предразсъдъци и образование  : Сборник текстове /  Състав. Сийка Чавдарова - Костова, Пламен Макариев . - София : ИК Куна, 2008 . - 172 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91621-4-1 

  

Сист. No: 30887

- 110 -

ІІ 7273 

Богданова, Мариана

   Любопитна пътечка към математиката : Учебно помагало за трета група в детската градина / Мариана Богданова, Вили Янчева . - София : Булвест 2000, 2009 . - 39 с., ил. ; 26 см . -  (Приказни пътечки)

   

   ISBN 978-954- 18-0726-2 

  

Сист. No: 30962

- 111 -

ІІ 7270 

Бурдева, Таня

   Вълшебна пътечка към музиката / Таня Бурдева . - София : Булвест 2000, 2009 . - 8 с., ил. ; 26 см . -  (Приказни пътечки)

   Учебно помагало по образователно направление МУЗИКА за трета група в детската градина

   ISBN 978-954- 18-0732-3 

  

Сист. No: 30959

- 112 -

ІІ 7274 

Галчева - Стоицова, Мария

   Чудна пътечка към хората / Мария Галчева - Стоицова, Камелия Галчева . - София : Булвест 2000, 2009 . - 41 с., ил. ; 26 см . -  (Приказни пътечки)

   Учебно помагало по образователно направление СОЦИАЛЕН СВЯТ за трета група в детската градина

   ISBN 978-954- 18-0727-9 

  

Сист. No: 30961

- 113 -

ІІ 7276 

Галчева, Камелия

   Чудна пътечка към природата / Камелия Галчева, Мария Галчева - Стоицова . - София : Булвест 2000, 2009 . - 36 с., ил. ; 26 см . -  (Приказни пътечки)

   Учебно помагало по образователно направление ПРИРОДЕН СВЯТ за трета група в детската градина

   ISBN 978-954- 18-0728-6 

  

Сист. No: 30960

- 114 -

ІІ 7272 

Здравкова, Стойка

   Сладкодумна пътечка към родния език / Стойка Здравкова, Цонка Илиева . - София : Булвест 2000, 2009 . - 63 с., ил. ; 26 см . -  (Приказни пътечки)

   

   ISBN 978-954- 18-0725-5 

  

Сист. No: 30963

- 115 -

ІІ 7275 

Иванова, Галена

   Весела пътечка към игрите / Галена Иванова . - София : Булвест 2000, 2009 . -  (Приказни пътечки)

   Учебно помагало по образователно направление ИГРОВА КУЛТУРА за трета група в детската градина

   ISBN 978-954- 18-0729-3 

  

Сист. No: 30956

- 116 -

І 5186 

Книга за учителя  : Програмна система "Дете със златно сърчице" за подготвителна група в детската градина и училище /  Реценз. Пламен Радев . - Габрово : Марк - 91, 2009 . - 128 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-92222-4-1 

  

Сист. No: 31188

- 117 -

58254 

Книга за учителя по музика за 8. клас  / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета, 2009 . - 39 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-360-028-1 

  

Сист. No: 30924

- 118 -

ІІ 7278 

Комплект работни листове за 1. група в детската градина  . - София : Булвест 2000, 2009 ; 30 см . -  (Приказни пътечки)

   

   ISBN 978-954- 18-0692-0 

  

Сист. No: 30930

- 119 -

ІІ 7271 

Кузмов, Васил

   Забавна пътечка към конструктивната дейност / Васил Кузмов . - София : Булвест 2000, 2009 . -  (Приказни пътечки)

   

   ISBN 978-954- 18-0730-9 

  

Сист. No: 30958

- 120 -

ІІ 7266 

Минчева, Пенка

   Музика за 8. клас / Пенка Минчева и др . - София : АзБуки - Просвета, 2009 . - 59 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-360-006-9 

  

Сист. No: 30921

- 121 -

ІІ 7262 

Минчева, Пенка

   Музика за четвърти клас / Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Просвета - София, 2009 . - 63 с., ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-01-2239-7 

  

Сист. No: 30926

- 122 -

ІІ 7288 

Радев, Пламен

   История на образованието / Пламен Радев, Албена Александрова . - Пловдив, 2009

   

   Част първа. От древността до падането на Западната римска империя . - 2009 . - 262 с.

   

  

Сист. No: 31189

- 123 -

ІІ 7288 

Радев, Пламен

   История на образованието / Пламен Радев, Албена Александрова . - Пловдив, 2009 . - 20 см

   

   Част втора. От възникване на християнството до хуманизма на Европейското възраждане . - 2009 . - 340 с.

   

  

Сист. No: 31190

- 124 -

ІІ 7288 

Радев, Пламен

   История на образованието / Пламен Радев, Албена Александрова . - Пловдив, 2009

   

   Част трета. От хуманизма през Европейското възраждане до новото време . - 2009 . - 258 с.

   

  

Сист. No: 31191

- 125 -

58334 

Рангелова, Емилия

   Методика на възпитателната дейност / Емилия Рангелова . - 2 изд. . - Габрово : ЕКС - ПРЕС, 2009 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-490-014-4 

  

Сист. No: 31187

- 126 -

58335 

Теория и методика на физическото възпитание  /  Ред. Веселин Маргаритов . - 2 доп. изд. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 233 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-487-4 

  

Сист. No: 31186

- 127 -

ІІ 7240 

Тодорова, Цвета

   Ректорите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Цвета Тодорова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 179 с., ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-2909-1 

  

Сист. No: 30779

- 128 -

ІІ 7277

Христова - Занкова, Олга

   Пъстра пътечка към изобразителното изкуство / Олга Христова - Занкова, Васил Кузмов . - София : Булвест 2000, 2009 ; 30 см . -  (Приказни пътечки)

   

   ISBN 978-954- 18-0731-6 

  

Сист. No: 30931

- 129 -

ІІ 7277 

Христова - Занкова, Олга

   Пъстра пътечка към изобразителното изкуство / Олга Христова - Занкова, Васил Кузмов . - София : Булвест 2000, 2009 . -  (Приказни пътечки)

   Учебно помагало по образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за трета група в детската градина

   ISBN 978-954- 18-0731-6 

  

Сист. No: 30957

- 130 -

58353 

Teaching English to Children  : From Practice to Principle /  Ed. Christopher Brumfit, Jayne Moon, Ray Tongue . - Harlow : Longman, 1995 . - 309 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-17-556889-8 

  

Сист. No: 31220

- 131 -

II 7295 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Teacher's book for the 4-th grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2004 . - 80 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 1 405 83341 6 

  

Сист. No: 31213

- 132 -

II 7296 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Handwriting Book for the 2-nd grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2005 . - 40 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 14058 37527 

  

Сист. No: 31214

- 133 -

II 7297 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Grammar Book for the 3-rd grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2005 . - 64 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 1405 83753 5 

  

Сист. No: 31215

- 134 -

II 7298 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Grammar Book for the 4-th grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2005 . - 64 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 1405 83754 3 

  

Сист. No: 31216

- 135 -

II 7291 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Students' Book for the 2-nd grade / Ron Holt . - 2 ed.. . - Harlow : Pearson Education, 2007 . - 96 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 0-582-84787-7 

  

Сист. No: 31209

- 136 -

II 7292 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Workbook for the 2-nd grade / Ron Holt . - 2 ed. . - Harlow : Pearson Education, 2007 . - 56 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 0-582-84789-3 

  

Сист. No: 31210

- 137 -

II 7293 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Teacher's book for the 2-nd grade / Ron Holt . - 2 ed. . - Harlow : Pearson Education, 2007 . - 80 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 0-582-84785-5 

  

Сист. No: 31211

- 138 -

CD 372.65:802.0/ H75 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : For the 2-nd grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2007

   

  

Сист. No: 31221

- 139 -

CD 372.65:802.0/ H75 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : For the 3-rd grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2007

   

  

Сист. No: 31222

- 140 -

CD 372.65:802.0/ H75 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : For the 4-th grade / Ron Holt . - Harlow : Pearson Education, 2007

   

  

Сист. No: 31223

- 141 -

II 7294 

Holt, Ron

   Blue skies for Bulgaria : Teacher's book for the 3-rd grade / Ron Holt . - 2 ed. . - Harlow : Pearson Education, 2008 . - 80 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 1405 80637 0 

  

Сист. No: 31212

- 142 -

II 7299 

Marsland, Steve

   Tracks : Pupil's Book / Steve Marsland, Gabriella Lazzeri . - Harlow : Pearson Education, 2009 . - 79 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 978-1-405875-36-3 

  

Сист. No: 31217

- 143 -

II 7300 

Marsland, Steve

   Tracks : Activity Book 1 / Steve Marsland, Gabriella Lazzeri . - Harlow : Pearson Education, 2009 . - 45 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 978-1-405875-37-0 

  

Сист. No: 31218

- 144 -

II 7301 

Marsland, Steve

   Tracks : Teacher's Book 1 / Steve Marsland, Gabriella Lazzeri . - Harlow : Pearson Education, 2009 . - 104 p., ill. ; 28 sm

   

   ISBN 978-1-4058-7549-3 

  

Сист. No: 31219

- 145 -

CD 372.65:802.0/ M29 

Marsland, Steve

   Tracks : ClassCD 1 and 2 / Steve Marsland, Gabriella Lazzeri . - Harlow : Pearson Education, 2009

   

   ISBN 978-1-4058-7546-2 

  

Сист. No: 31224

Естествени науки

Математика

- 146 -

58172 

Мекеров, Димитър

   Учебно помагало за дисциплината линейна алгебра и аналитична геометрия / Димитър Мекеров, Манчо Манев . - София : Макрос . - 34 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-561-124-3 

  

Сист. No: 30757

- 147 -

12605 

Ръководство за упражнения по теория на вероятностите  / Стоян Йорданов и др . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 304 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 30862

- 148 -

19029 

Байнов, Друми

   Методическо ръководство по обикновени диференциални уравнения / Друми Байнов, Петър Шопов, Снежана Христова . - София : Наука и изкуство, 1980 . - 134 с., ил. ; 22 см

   

  

Сист. No: 30864

- 149 -

24124 

Маркушевич, А. И.

   Увод в теорията на аналитичните функции / А. И. Маркушевич, Л. А. Маркушевич ; Прев. от рус. П. Русев . - София : Наука и изкуство, 1980 . - 332 с., ил. ; 22 см

   

  

Сист. No: 30751

- 150 -

25858 

Раднев, Петко

   Основи на училищния курс по алгебра и анализ / Петко Раднев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 1985 . - 326 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 30762

- 151 -

31113 

Линейна алгебра и аналитична геометрия  / Димитър Мекеров и др . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 1989 . - 318 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 30869

- 152 -

29827 

Харингтън, Стивън

   Компютърна графика : Програмен подход / Стивън Харингтън . - София : Техника, 1989 . - 391 с., ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 30753

- 153 -

32420 

Аргирова, Татяна

   Сборник от задачи по теория на аналитичните функции / Татяна Аргирова, Тодор Генчев . - 4 изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1992 . - 230 с., ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30761

- 154 -

58161 

Изграждане на локални мрежи с NetWare v.2.2 3.x наNovell  : Превел от английски език / Патрик Кориган, Айслинг Гай ; Прев. от англ. Веселин Дочев . - София : Техника, 1993 . - 417 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-03-0329-Х 

  

Сист. No: 30765

- 155 -

36660 

Колев, Николай Вълчев

   Приложна статистика 1 с програма Pristat 1от Пламен Николов Нейчев / Николай Вълчев Колев . - София : УИ Стопанство, 1993 . - 279 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-097-9 

  

Сист. No: 30872

- 156 -

58159 

Лозанов, Чавдар

   Синтетична геометрия / Чавдар Лозанов, Гергана Енева, Анани Лангов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1994 . - 289 с., ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-07-0238-0 

  

Сист. No: 30755

- 157 -

58202 

Нелчинов, Асен

   Енциклопедия на алгоритмите / Асен Нелчинов . - София : СофтПрес, 1994

   

   ISBN 954-8751-05-4 (ч.1) 

   Първа част . - 1994 . - 320 с.

   

  

Сист. No: 30867

- 158 -

58203 

Операционни системи  / Антон Пенев Палазов и др . - София : УИ Стопанство, 1994 . - 261 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 30866

- 159 -

58160 

Николаев, Р.

   Математически анализ / Р. Николаев, Е. Чакъров . - София : Бряг-принт, 1996

   

   Част първа . - 1996 . - 176 с., ил.

   

  

Сист. No: 30752

- 160 -

58174 

Обрешков, Никола

   Теория на числата / Никола Обрешков . - 3 изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1996 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-0864-8 

  

Сист. No: 30750

- 161 -

36455 

Методика на обучението по математика VIII - XI клас  / Иван Ганчев и др . - Пловдив : Модул, 1998

   

   ISBN 954-8433-19-4 

   Втора част . - 1998 . - 286 с., ил.

   

  

Сист. No: 30760

- 162 -

58207 

Грибачев, Костадин

   Ръководство по математика за икономисти / Костадин Грибачев, Иванка Градева . - София : Галик, 1999 . - 227 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8008-39-4 

  

Сист. No: 30863

- 163 -

58206 

Декова, Иванка

   Информатика : Ръководство за работа с Excel 97, Windows 98, Word 97 / Иванка Декова . - Пловдив : Авто Спектър, 1999 . - 127 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-8932-16-4 

  

Сист. No: 30861

- 164 -

58167 

Маруяма, Хироши

   XML и Java : Разработване на Web приложения / Хироши Маруяма, Наохико Урамото, Кент Тамура . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 435 с., ил. ; 23 см + 1CD

   

   ISBN 954-761-017-1 

  

Сист. No: 30770

- 165 -

58165 

Петкова, Станислава

   Математика 10. клас : Алгебра. Стереометрия / Станислава Петкова, Петьо Петков . - София : Прозорец & Труд, 1999 . - 304 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-733-Х 

  

Сист. No: 30747

- 166 -

58169 

Смит, Дори

   Java за World Wide Web / Дори Смит ; Прев. Димитър Томов . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 291 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8485-86-9 

  

Сист. No: 30769

- 167 -

ІІ 7236 

Стоун, Кристофър

   Java 2: Програмиране за Интернет / Кристофър Стоун, Джо Уебър . - София : LIO Book Publisching, 1999 . - 751 с., ил. ; 28 см

   

  

Сист. No: 30764

- 168 -

58164 

Аргирова, Татяна

   Математика за 6. клас на средните общообразователни училища / Татяна Аргирова, Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов . - 4 изд. . - София : Анубис, 2000 . - 247 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-426-177-Х 

  

Сист. No: 30745

- 169 -

58320 

Бенкс, Майкъл А.

   Компютри и поверителност / Майкъл А. Бенкс ; Прев. от англ. Любка Василева . - Пловдив : СофтПрес, 2001 . - 332 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-685-136-1 

  

Сист. No: 31162

- 170 -

58168 

Езикът C++  . - София : СофтПрес, 2001 . - 192 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-685-155-8 

  

Сист. No: 30768

- 171 -

58162 

Професионално програмиране с PHP  / Хесус Кастането и др . - София : СофтПрес, 2001 . - 1102 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-685- 142-6 

  

Сист. No: 30766

- 172 -

58263 

Робъртс, Саймън

   Java 2 : Пълно ръководство за сертифициране / Саймън Робъртс, Филип Хелър, Майкъл Ърнест . - София : СофтПрес, 2001 . - 780 с., ил. ; 24 см + 1 CD

   

   ISBN 954-685-161-2 

  

Сист. No: 30767

- 173 -

58205 

Математика за 11. клас  : Профилирана подготовка / Стефан Додунеков и др . - София : Регалия 6, 2002 . - 274 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-745-038-7 

  

Сист. No: 30860

- 174 -

58318 

Фрей, Дейвид

   Autocad 2002 : Учебен курс / Дейвид Фрей ; Прев. Александър Яворски . - София : СофтПрес, 2002 . - 672 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-685-215-5 

  

Сист. No: 31164

- 175 -

58225 

Базин, Херш

   ASP.NET : Професионални проекти / Херш Базин ; Прев. Цветанка Стоянова . - София : Дуо Дизайн ООД, 2003 . - 560 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8396-13-0 

  

Сист. No: 30870

- 176 -

58201 

Живков, Ангел

   Ръководство по диференциални уравнения / Ангел Живков . - София : СУ Климент Охридски, 2003 . - 151 с., ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30865

- 177 -

58319 

Мортиър, Шеймс

   3ds max 5 / Шеймс Мортиър ; Прев. от англ. Теофана Петкова . - София : Алекс Софт, 2003 . - 379 с. ; 23 см

   

   ISBN 954656116-9 

  

Сист. No: 31163

- 178 -

41824 

Тодорова, Магдалина

   Езици за функционално и логическо програмиране / Магдалина Тодорова . - София : Сиела - Софт енд паблишинг, 2003

   

   ISBN 954-649-559-Х 

   Втора част. Логическо програмиране . - 2003 . - 253 с., ил.

   

  

Сист. No: 30771

- 179 -

58157 

Аргирова, Татяна

   Математика за 6. клас / Татяна Аргирова, Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов . - 3 изд./ доп. . - София : Анубис, 2004 . - 227 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-426-629-1 

  

Сист. No: 30746

- 180 -

58176 

Крушков, Христо

   Практическо ръководство по програмиране с Delphi / Христо Крушков . - Пловдив : Макрос, 2004

   

   ISBN 954-561-153-7 

   Част І. Въведение в обектноориентираното програмиране . - 2004 . - 204 с.

   

  

Сист. No: 30759

- 181 -

58177 

Крушков, Христо

   Практическо ръководство по програмиране на Паскал / Антон Илиев, Христо Крушков . - 4 изд. . - Пловдив : Макрос, 2005 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-561-136-7 

  

Сист. No: 30758

- 182 -

58322 

Генов, Г. К.

   Алгебра / Георги Кузманов Генов, Стоил Василев Миховски, Тодор Желязков Моллов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски ; УИ Паисий Хилендарски, 2006 . - 551 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-423-346-6 

   ISBN 978-954-423-346-4 

  

Сист. No: 31161

- 183 -

58163 

Паскалев, Пламен

   Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика : За студенти в технически и икономически висши училища / Пламен Паскалев, Капка Димитрова, Цанко Дончев . - София : Архимед, 2006

   

   ISBN 978-954-779-059-9 

   І част. Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Линейно оптимиране . - 2006 . - 317 с.

   

  

Сист. No: 30754

- 184 -

58204 

Ръководство по числени методи  / Димитър Бояджиев и др . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : ИМН - Пловдив ; ИМН - Пловдив, 2006 . - 23 см

   

   ISBN 954-317-095-9 

   ISBN 978-954-317-095-1 

   І част . - 2006 . - 134 с., ил.

   

  

Сист. No: 30859

- 185 -

58175 

Софтуерни технологии  / Станимир Стоянов и др . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2006 . - 339 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-353-2 

  

Сист. No: 30763

- 186 -

58321 

Крушков, Христо

   Практическо ръководство по програмиране на С++ / Христо Крушков . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2007

   

   ISBN 978-954-423-392-1 

   Част І. Въведение в програмирането . - 2007 . - 327 с.

   

  

Сист. No: 31168

- 187 -

58178 

Манев, Манчо

   Геометрия за информатици / Манчо Манев . - София : Архимед 2000, 2007 . - 154 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-779-078-0 

  

Сист. No: 30772

- 188 -

58222 

Дичева, Татяна

   Информационни технологии : Текстообработка. Електронни таблици / Татяна Дичева, Евгения Ангелова, Асен Рахнев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 317 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-469-0 

  

Сист. No: 30868

- 189 -

58223 

Избрани трудови на Благоj С. Попов  /  Състав. Дончо Димовски . - Скопиjе : Природно-математички факултет - Св. Кирил и Методиj -Скопиjе, 2008 . - 376 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-9989-668-71-5 

  

Сист. No: 30873

- 190 -

58173 

Моллов, Тодор Ж.

   Линейна алгебра / Тодор Желязков Моллов, Стоил Василев Миховски . - София : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 199 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-448-5 

  

Сист. No: 30748

- 191 -

58171 

Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия  / Димитър Мекеров и др . - 4 изд. . - София : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 221 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-447-8 

  

Сист. No: 30756

- 192 -

54544 

Ръководство за решаване на задачи по геометрия за информатици  / Манчо Манев и др . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 93 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-553-6 

  

Сист. No: 31167

- 193 -

52697 

Red Hat Linux тайни  . - 2 изд. . - София : Алекс Софт, 1999 . - 1004 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-053-7 

  

Сист. No: 30857

- 194 -

58166 

Excel 2000 в лесни стъпки  . - София : СофтПрес, 2000 . - 206 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-685-115-9 

  

Сист. No: 30749

- 195 -

58224 

Young, G.C.

   Selected Papers / G. C. Young, W. H. Young . - Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2000 . - 870 p. ; 24 см

   

   ISBN 2-88074-445-8 

  

Сист. No: 30871

- 196 -

58281 

Gardner, Cynthia

   MIS Cases : Solving Small Business. Scenarios using Application Software / Cynthia Gardner, Eugene Rathswohl . - Danvers : John Wiley & Sons, 2008 . - 134 p., ill. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-470-10122-3 

  

Сист. No: 31179

Физика

- 197 -

58189 

Николов, С. А.

   Сборник с качествени задачи по физика за средните училища / С. А. Николов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2007

   

   ISBN 978-954-423-410-2 

   Част трета. Молекулна физика и топлина . - 2007 . - 163 с., ил.

   

  

Сист. No: 31174

- 198 -

58190 

Велчев, Николай

   Физическа оптоелектроника : 10 актуални теми от областта на фотониката / Николай Велчев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 142 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-454-6 

  

Сист. No: 30811

- 199 -

58189 

Николов, С. А.

   Сборник с качествени задачи по физика / С. А. Николов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009

   

   ISBN 978-954-423-534-5 

   Част четвърта. Електричество и магнетизъм . - 2009 . - 318 с., ил.

   

  

Сист. No: 30810

Ботаника

- 200 -

21112 

Бобров, Е. Г.

   Карл Линей (1707-1778) / Е. Г. Бобров ; Прев. от рус. Борис Китанов . - София : Наука и изкуство, 1983 . - 197 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31281

Приложни науки

Химическа технология

- 201 -

58153 

Борисова, Рахила

   Основи на химичния анализ / Рахила Борисова . - София : Водолей, 2009 . - 539 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9415-43-5 

  

Сист. No: 30712

Изкуство

- 202 -

22665 

Ролан, Ромен

   Бетховен / Ромен Ролан ; Прев. от фр. Виолета Йонова . - София : Наука и изкуство, 1964 . - 245 с., ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31265

- 203 -

ІІ 7253 

Русчев, Йордан

   Ромски хорови песни и романси / Йордан Русчев . - София : ИК Куна, 2003 . - 79 с. ; 28 см

   Йордан Русчев - Данко

  

Сист. No: 30886

- 204 -

58059 

Давидов, Динко

   Студиjе о српскоj уметности ХVIII века / Динко Давидов . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 334 с., ил. ; 18 см

   

   ISBN 86-379-0868-3 

  

Сист. No: 30998

- 205 -

ІІ 7269 

Минчева, Пенка

   Музика за 5. клас / Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова . - София : Рива, 2006 . - 83 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-320-062-7 

  

Сист. No: 30916

- 206 -

ІІ 7286 

Гръцки зографи в България след 1453 г.  / Емануел Мутафов и др ; Прев. Емануел Мутафов . - София : Институт за изкуствознание при БАН, 2008 . - 271 с., ил. ; 29 sm

   

   ISBN 978-954-8594-12-7 

  

Сист. No: 31112

- 207 -

ІІ 7268 

Музика за 2. клас  / Пенка Минчева, Петя Пехливанова . - София : Просвета - София, 2008 . - 63 с., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-01-1945-8 

  

Сист. No: 30917

- 208 -

ІІ 7235 

Христо Ботйов - паметници, скулптурни портрети  . - София : Даниела Убенова, 2008 . - 78 с., ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-791-113-0 

  

Сист. No: 30730

- 209 -

58345 

Вандова, Мария

   Театрална работилница "Сфумато" 1989 2009 / Мария Вандова . - София : Театрална работилница Сфумато, 2009 . - 635 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 31202

- 210 -

ІІ 7238 

Динчев, Костадин

   Народни песни за борбите след Освобождението в Югозападна България : Теренни записки (ноти и текст) / Костадин Динчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 296 с. ; 28 см

   

   ISBN 979-0-707684-00-9 

  

Сист. No: 30781

Езикознание

- 211 -

58271 

Иванов, Йордан

   Български старини из Македония / Йордан Иванов ; Ред. Боню Ангелов, Димитър Ангелов . - Фототипно изд. . - София : Наука и изкуство, 1970 . - 703 с., ил. ; 22 см

   

  

Сист. No: 31270

- 212 -

58350 

Дилевски, Николай

   Руска граматика / Николай Дилевски . - 5 изд. . - София : Наука и изкуство, 1981 . - 263 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31199

- 213 -

58349 

Ковачева, Нина П.

   Глаголы положения в русском языке в сопоставлении с болгарским / Нина П. Ковачева . - София : Народна просвета, 1982 . - 131 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31198

- 214 -

С 801.323.2/ Б92 

Българско - гръцки разговорник  / М. Филипова - Байрова, Ап. Михайлов . - София : Наука и изкуство, 1983 . - 153 с. ; 11 см

   

  

Сист. No: 31285

- 215 -

ІІ 7290 

Митев, Дамян

   Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (морфология) / Дамян Митев, Ценка Митева . - 2 испр. и доп. . - Шумен : УИ Епископ Константин Преславски, 2000 . - 255 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-577-085-6 

  

Сист. No: 31201

- 216 -

58191 

Ахметова, Г. Д.

   Языковые процессы в современной русской прозе (на рубеже ХХ - ХХІ вв.) / Г. Д. Ахметова . - Новосибирск : Наука, 2008 . - 166 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-02-032168-7 

  

Сист. No: 30812

- 217 -

58195 

Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение  /  Състав. Тодор Шопов, Лучия Малинова, Вероника Вълканова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 442 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-2794-3 

  

Сист. No: 30844

- 218 -

58236 

Янисова, Христина

   Работна тетрадка 1 : Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език / Христина Янисова . - София : Нов Български университет, 2008 . - 141 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-412-7 

  

Сист. No: 30875

- 219 -

ІІ 7233 

Цветкова, Николина Илчева

   Основни принципи на херменевтиката на Ханс - Георг Гадамер (приложени към езика днес) : Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" / Николина Илчева Цветкова . - Пловдив, 2009 . - 53 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30736

- 220 -

58237 

Янисова, Христина

   Работна тетрадка 2 : Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език / Христина Янисова . - София : Нов Български университет, 2009 . - 168 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-540-0 

  

Сист. No: 30874

- 221 -

C 801.316.4/ B38 

Buscha, Anne

   Begegnungen : Deutsch als Fremdsprache. Glossar. Englisch - Franzosisch - Spanisch. Sprachniveau A1+ / Anne Buscha, Szilvia Szita . - Leiozig : Schubert - Verlag . - 135 p. ; 30 см

   

  

Сист. No: 31165

- 222 -

ІІ 7289 

Buscha, Anne

   Begegnungen : Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau A1+ / Anne Buscha, Szilvia Szita . - Leiozig : Schubert - Verlag . - 238 p., ill. ; 30 см

   

  

Сист. No: 31166

- 223 -

CD 804.0/G48CD 804.0/ G48

Girardet, Jacky

   Campus 1 : Methode de francais / Jacky Girardet, Jacques Pecheur . - Paris : CLE International

   4 CD Audio

   ISBN 978-2-09-032805-9 

  

Сист. No: 30882

- 224 -

II 7260 

Kosovac, Vesna

   Ucimo hrvatski : Udzbenik s viezbenicom / Vesna Kosovac, Vida Lukic . - Zagreb : Skolska knjiga

   

   2 dio . - 205 s., il.

   

  

Сист. No: 30897

- 225 -

II 7260 

Kosovac, Vesna

   Ucimo hrvatski : Udzbenik s vjezbenicom / Vesna Kosovac, Vida Lukic . - Zagreb : Skolska knjiga

   

   2 dio . - 228 p., ill.

   

  

Сист. No: 31175

- 226 -

CD 804.0/ G48 

Pecheur, Jacques

   Campus 2 : Methode de francais / Jacky Girardet, Jacques Pecheur . - Paris : CLE International

   4 CD Audio

   ISBN 978-2-09-032806-6 

  

Сист. No: 30883

- 227 -

CD 804.0/ G48 

Pecheur, Jacques

   Campus 2 : Methode de francais / Jacques Pecheur, Edvige Costanzo, Muriel Molinie . - Paris : CLE International

   3 CD audio

   ISBN 978-2-09-032811-0 

  

Сист. No: 30884

- 228 -

II 7283 

Ruiz, Aranzazu

   Suena 2 : Libro del Profesor. Nivel Medio / Aranzazu Ruiz, Luisa Gomez Sacristan, Ana Ruiz Martinez : Anaya . - 166 p., ill. ; 29 sm

   

  

Сист. No: 31085

- 229 -

II 7282 

Ruiz, Aranzazu

   Suena 2 : Libro del Alumno. Nivel Medio / Aranzazu Ruiz, Luisa Gomez Sacristan, Ana Ruiz Martinez : Anaya . - 190 p., ill. ; 29 sm

   

  

Сист. No: 31086

- 230 -

C 807.74.1+807.74.321.1/ E62 

Epitomon lexikon tis ellinikis glossis  / Dimitriu V. Dimitrakou . - Athina : Hr. Giovanis, 1969 . - 1691 p. ; 24 sm

   

  

Сист. No: 31157

- 231 -

58288 

Mihalaki, Manoli

   Gramma sti mana mou / Manoli Mihalaki . - Athina, 1975 . - 427 p. ; 21 sm

   

  

Сист. No: 31096

- 232 -

C 801.323.2/ D53 

Dictionnaire grec - francais  . - Athens, 1980 . - 459 p. ; 14 sm

   

  

Сист. No: 30915

- 233 -

54528 

Mesaionika kai nea ellinika  / Georgios Hatzidakis . - Athina : Vasilopoulos, 1991

   

   Tomos I . - 1991 . - 662 p.

   

  

Сист. No: 31155

- 234 -

54528 

Mesaionika kai nea ellinika  . - Athina : Vasilopoulos, 1991

   

   Tomos II . - 1991 . - 765 p.

   

  

Сист. No: 31156

- 235 -

C 807.74.316.3/ K72 

Konstantinou, Ilias

   Leksiko ton ksenon lekseon / Ilias Konstantinou . - Athina : Epikerotita, 1992 . - 181 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-205-278-3 

  

Сист. No: 31125

- 236 -

58301 

Ta nea ellinika gia ksenous - vivlio askiseon  . - Thessaloniki : Aristotle university of Thessaloniki, 1993 . - 189 p. ; 24 sm

   

   ISBN 960-12-0009-6 

  

Сист. No: 31088

- 237 -

C 807.74.316.4/ L51 

Leksiko neoellinismon  / Antoni Dimitriou . - Athina : Grigori, 1995 . - 468 p. ; 21 sm

   

   ISBN 960-333-059-0 

  

Сист. No: 31127

- 238 -

54551 

Boutet, Josiane

   Eisagogi stin koinonioglossologia / Josiane Boutet ; Прев. Anna Iordanidou, Eirini Tsamadou . - Athina : Grigori, 1999 . - 77 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-333-076-0 

  

Сист. No: 31131

- 239 -

C 807.74.318/ L51 

Leksiko fraseon  / Andreas Kalantzakos . - Athina : Epikerotita, 1999 . - 94 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-205-431-X 

  

Сист. No: 31126

- 240 -

58282 

Arhaia Elliniki Glossa vivlio tou katigiti  . - Athina : Organismos ekdoseos didaktikon vivlion, 2000 . - 136 p. ; 23 sm

   

   ISBN 960-06-0891-1 

  

Сист. No: 31106

- 241 -

54543 

Mbpaslis, Giannis

   Koinonioglossologia / Giannis Mbpaslis . - Athina : Grigori, 2000 . - 159 p. ; 21 sm

   

   ISBN 960-333-230-5 

  

Сист. No: 31124

- 242 -

58196 

Cechova, Elga

   Chcete jeste lepi mluvit cesky? / Elga Cechova, Helena Remediosova, Harry Putz . - Liberec, 2001

   

   2. dil . - 2001 . - 462 s.

   

  

Сист. No: 30826

- 243 -

ІІ 6104 

Girardet, Jacky

   Campus 2 : Methode de francais / Jacky Girardet, Jacques Pecheur . - Paris : CLE International, 2002 . - 207 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-2-09-033317-6 

  

Сист. No: 30876

- 244 -

ІІ 7255 

Girardet, Jacky

   Campus 2 : Livre du professeur / Jacky Girardet, Jacques Pecheur . - Paris : CLE International, 2002 . - 204 p. ; 28 sm

   

   ISBN 978-209-033318-3 

  

Сист. No: 30878

- 245 -

58290 

Pier, Siniak

   Kerines koukles / Siniak Pier ; Прев. Tzeni Konstantinou . - Athina : Metaihmio, 2002 . - 281 p. ; 21 sm

   

   ISBN 960-375-428-5 

  

Сист. No: 31094

- 246 -

C 807.74/ E46 

Elliniko leksiko  . - 19 ekd. . - Athina : Armonia, 2003 . - 985 p. ; 23 sm

   

   ISBN 960-7598-08-3 

  

Сист. No: 31128

- 247 -

58296 

Goldhill, Simon

   Pios hriazete tus elines / Simon Goldhill ; Прев. Giorgos Kousounelos . - Athina : Enalios, 2003 . - 538 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-536-129-9 

  

Сист. No: 31099

- 248 -

C 807.5.25/ L51 

Leksikon apanton ton rimaton ton apantomenon eis tous attikous nezologous  / Diamantakou Panagiwtou . - 3 ekd. . - Athina : Ekdotikos oikos I. Sideris, 2003 . - 725 p. ; 29 sm

   

   ISBN 960-08-0051-0 

  

Сист. No: 31111

- 249 -

ІІ 7257 

Pecheur, Jacques

   Campus 3 : Methode de francais / Jacques Pecheur, Edvige Costanzo, Muriel Molinie . - Paris : CLE International, 2003 . - 175 p., il. ; 28 sm

   

   ISBN 978-2-09-033245-2 

  

Сист. No: 30879

- 250 -

54558 

Sughrones taseis stin elliniki glossologia  . - Athina : Pataki, 2003 . - 389 p., ill. ; 24 sm

   

   ISBN 960-16-0877-X 

  

Сист. No: 31136

- 251 -

ІІ 7256 

Costanzo, Edvige

   Campus 3 : Livre du professeur / Edvige Costanzo, Christine Garella, Muriel Molinie . - Paris : CLE International, 2004 . - 222 p. ; 28 sm

   

   ISBN 209-033247-6 

  

Сист. No: 30881

- 252 -

II 7246 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 3rd Grade : Activity Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2004 . - 92 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2097-3 

  

Сист. No: 30851

- 253 -

58289 

Teloglu, Tasos

   I poli ton agonon / Tasos Teloglu . - Athina : Estia, 2004 . - 284 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-05-1156-X 

  

Сист. No: 31095

- 254 -

C 2/ P32 

A patristic greek lexikon  / G. W. H. Lampe . - 19 ekd. . - Oxford : Clarendon Press ; Clarendon Press, 2005 . - 1568 p. ; 27 sm

   

   ISBN 0-19-864213-X 

   ISBN 978-0-19-864213-8 

  

Сист. No: 31159

- 255 -

II 7285 

Ekphrasi - ekthesi  . - 3 ekd. . - Athina : Didaktikon Vivlion, 2005

   

   ISBN 960-06-1004-5 

   Teuhos III. Enieo likio . - 2005 . - 335 p., ill.

   

  

Сист. No: 31113

- 256 -

58332 

Eideneier, Hans

   Opseis tis istorias tis ellinikis glossas / Hans Eideneier . - 2 ekd. . - Athina : Papadimas, 2006 . - 287 p., ill. ; 20 sm

   

   ISBN 960-206-543-5 

  

Сист. No: 31145

- 257 -

54556 

O kosmos ton keimenon  . - Athina : Ellinika Grammata, 2006 . - 245 p. ; 24 sm

   

   ISBN 960-442-379-7 

  

Сист. No: 31135

- 258 -

ІІ 7258 

Campus 3  : Cahier d'exercices / Edvige Costanzo и др . - Paris : CLE International, 2007 . - 127 p. ; 28 sm

   

   ISBN 978-2-09-033319-0 

  

Сист. No: 30880

- 259 -

54555 

Chomsky, Noam

   Gia ti fisi kai ti glossa / Noam Chomsky . - 2 ekd. . - Athina : Papadima, 2007 . - 303 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-206-538-9 

  

Сист. No: 31134

- 260 -

II 7243 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 2nd Grade : Activity Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2007 . - 66 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-1927-4 

  

Сист. No: 30847

- 261 -

II 7244 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 2nd Grade : Teacher's Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - 2 еd. . - София : Просвета - София, 2007 . - 111 p. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-1925-0 

  

Сист. No: 30848

- 262 -

C 801.323.2/ T95 

Turkce - bulgarca sozluk  /  Състав. Sozluk Dizisi . - Ankara : MEB, 2007 . - 1184 p. ; 24 sm

   

   ISBN 975-11-1787-9 

  

Сист. No: 30785

- 263 -

58291 

Browning, Robert

   Elliniki glossa. Mesaioniki kai nea / Robert Browning ; Прев. Maria Konomi . - 6 ekd. . - Athina : Papadimas, 2008 . - 299 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-960-206-228-9 

  

Сист. No: 31093

- 264 -

ІІ 7254 

Campus 2  : Cahier d'exercices / Jacky Girardet и др . - Paris : CLE International, 2008 . - 127 p., il. ; 28 sm

   

   ISBN 978-2-09-033248-3 

  

Сист. No: 30877

- 265 -

II 7245 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 3rd Grade : Pupil's Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2008 . - 100 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2096-6 

  

Сист. No: 30849

- 266 -

C 877.4/ L51 

Leksiko neoellinikis logotehnias  . - Athina : Pataki, 2008 . - 2459 p. ; 29 sm

   

   ISBN 978-960-16-2237-8 

  

Сист. No: 31160

- 267 -

II 7251 

Barrera, Sara Marin

   Encuentros 1 : Metodo de Espanol / Sara Marin Barrera, Klaus Amann, Jochen Schleyer ; Преработка Мариана Манолова, Ирина Аламанова . - София : Просвета - София, 2009 . - 219 p., il. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-01-2319-6 

  

Сист. No: 30842

- 268 -

II 7252 

Barrera, Sara Marin

   Encuentros 1 : Cuaderno de ejercicios / Sara Marin Barrera, Klaus Amann, Jochen Schleyer ; Преработка Мариана Манолова, Ирина Аламанова . - София : Просвета - София, 2009 . - 107 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2321-9 

  

Сист. No: 30843

- 269 -

C 801.323.2/ D53 

Diccionario Espanol - Bulgaro  / Svetla Grigorova, Ivan Kanchev . - Madrid : Akal, 2009 . - 1031 p. ; 22 sm

   

   ISBN 978-84-460-3093-5 

  

Сист. No: 31177

- 270 -

CD 372.65/ K70 

Hello! English for the 2nd Grade  : Pupil's Book . - София : Просвета - София, 2009

   

  

Сист. No: 30846

- 271 -

AK 372.65/ K70 

Hello! English for the 3rd Grade  : Pupil's Book . - София : Просвета - София, 2009

   

  

Сист. No: 30850

- 272 -

CD 372.65/ K70 

Hello! English for the 4th Grade  . - София : Просвета - София, 2009

   

  

Сист. No: 30854

- 273 -

II 7247 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 3rd Grade : Teacher's Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2009 . - 172 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2098-0 

  

Сист. No: 30852

- 274 -

II 7248 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 4th Grade : Pupil's Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2009 . - 92 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2213-7 

  

Сист. No: 30853

- 275 -

II 7249 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 4th Grade : Activity Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2009 . - 84 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2214-4 

  

Сист. No: 30855

- 276 -

II 7250 

Koleva, Emilia

   Hello! English for the 4th Grade : Teacher's Book / Emilia Koleva, Nelly Georgieva . - София : Просвета - София, 2009 . - 170 p., il. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-2244-1 

  

Сист. No: 30856

Литературознание

- 277 -

58344 

Шумелова, Мария

   Ръководство за ученика по литература за 9. клас / Мария Шумелова . - Велико Търново : Слово, 1998 . - 286 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-439-509-1 

  

Сист. No: 31194

- 278 -

І 5257 

Лазаревич, Лаза К.

   Швабица и друге приповетке / Лаза К. Лазаревич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001 . - 99 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Лазаревиh, Лаза К.

   ISBN 86-379-0765-2 

  

Сист. No: 31004

- 279 -

58341 

Велева, Тина

   Литературата за 10. клас, съобразено с новата учебна програма : Анализационни наблюдения. Литературна история и теория. Литературноинтерпретативно съчинение. Примерни разработки. / Тина Велева, Мариета Петлешкова . - София : Сиела, 2004 . - 267 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-649-661-8 

  

Сист. No: 31208

- 280 -

І 5294 

Попович, Бранко

   Потрага за смислом : Критике и огледи / Бранко Попович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 215 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Поповиh, Бранко

   ISBN 86-379-0859-4 

  

Сист. No: 31000

- 281 -

54435 

Петков, Георги

   Търновската редакция на Стишния пролог : Текстове. Лексикален индекс / Георги Петков, Мария Спасова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009

   

   ISBN 978-954-423-527-7 

   Том ІІ. Месец октомври . - 2009 . - 499 с.

   

  

Сист. No: 30885

- 282 -

58058 

Jеротич, Владета

   Изабрани огледи / Владета Jеротич . - Друго изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 366 с. ; 18 см

   Jеротиh, Владета

   ISBN 86-379-0812-8 

  

Сист. No: 30999

- 283 -

54553 

Daltas, Periklis

   Pragmatologia kai epikeinonia / Periklis Daltas . - Athina : Metaixmio, 2005 . - 178 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-375-796-9 

  

Сист. No: 31133

Археология

География

- 284 -

58240 

Вавилов, Н. И.

   Пет континента / Н. И. Вавилов . - София : Земиздат, 1968 . - 253 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31287

Биографии

История

- 285 -

12859 

Ангелов, Димитър

   История на Византия / Димитър Ангелов . - 5 изд. . - София : Наука и изкуство, 1973

   

   Първа част. 395 - 867 . - 1973 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 31283

- 286 -

13490 

Стоянов, Маньо

   Когато Пловдив беше столица / Маньо Стоянов . - София : Издателство на Отечествения фронт, 1973 . - 202 с., ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31263

- 287 -

12859 

Ангелов, Димитър

   История на Византия / Димитър Ангелов . - 4 изд. . - София : Наука и изкуство, 1974

   

   Втора част. 867 - 1204 . - 1974 . - 312 с.

   

  

Сист. No: 31284

- 288 -

58252 

Бележити българи  : Избрани очерци в два тома /  Ред. Симеон Митев . - София : Държавно военно издателство, 1974 . - 492 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31277

- 289 -

58251 

Попов, Васил

   Героизмът на българските войни през Отечествената война / Васил Попов . - София : Издателство на Отечествения фронт, 1975 . - 45 с., ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31278

- 290 -

14442 

Маджарски пътеписи за Балканите ХVI - XIX в.  /  Състав. Петър Миятев . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 142 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 31260

- 291 -

58274 

Милчева, Венедикта

   История на Древна Гърция / Венедикта Милчева . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 433 с., ил. ; 23 см

   

  

Сист. No: 31267

- 292 -

58250 

Балканската война през погледа на един французин  : Сборник от документи /  Състав. Стефка Славова, Цветана Дойнова . - София : Военно издателство, 1977 . - 283 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31279

- 293 -

58273 

Стоевски, Яню

   История на средните векове /  Прев. от рус. Яню Стоевски . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1977

   

   Том І . - 1977 . - 615 с., ил.

   

  

Сист. No: 31268

- 294 -

18669 

Димитров, Илчо

   България на Балканите и в Европа / Илчо Димитров . - София : Народна просвета, 1980 . - 167 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31266

- 295 -

58272 

Кратка история на България  /  Ред. Илчо Димитров . - София : Наука и изкуство, 1981 . - 493 с., ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 31269

- 296 -

57851 

Историjа српског народа  / Драгослав Среjович и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Среjовиh, Драгослав

   ISBN 86-379-0716-4 

   Прва кньига. Од наjстариjих времена до Маричке битке (1371) . - 2000 . - 702 с., ил.

   

  

Сист. No: 30964

- 297 -

57851 

Историjа српског народа  / Димитриjе Богданович . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Богдановиh, Димитриjе

   ISBN 86-379-0717-2 

   Друга кньига. Доба борби за очуванье и обнову државе (1371 - 1537) . - 2000 . - 597 с., ил.

   

  

Сист. No: 30965

- 298 -

57851 

Историjа српског народа  / Радован Самарджич и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Самарджиh, Радован

   ISBN 86-379-0719-9 

   Треча кньига (други том). Срби под туджинском влашчу 1537 -1699 . - 2000 . - 473 с., ил.

   

  

Сист. No: 30967

- 299 -

57851 

Историjа српског народа  / Чедомир Попов и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   

   ISBN 86-379-0724-5 

   Шеста кньига (први том). Од Берлинског конгреса до уjединьенья 1878 - 1918 . - 2000 . - 683 с., ил.

   

  

Сист. No: 30968

- 300 -

57851 

Историjа српског народа  / Радован Самарджич и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Самарджиh, Радован

   ISBN 86-379-0720-2 

   Четврта кньига (први том). Срби у XVIII веку . - 2000 . - 603 с., ил.

   

  

Сист. No: 30969

- 301 -

57851 

Историjа српског народа  / Раjко Л. Веселинович и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Веселиновиh, Раjко Л.

   ISBN 86-379-0721-0 

   Четврта кньига (други том). Срби у XVIII веку . - 2000 . - 397 с., ил.

   

  

Сист. No: 30970

- 302 -

57851 

Историjа српског народа  / Славко Гаврилович . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Гавриловиh, Славко

   ISBN 86-379-0723-7 

   Пета кньига (други том). Од првог устанка до Берлинског конгреса 1804 - 1878 . - 2000 . - 495 с., ил.

   

  

Сист. No: 30972

- 303 -

57851 

Историjа српског народа  / Андреj Митрович и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Митровиh, Андреj

   ISBN 86-379-0725-3 

   Шеста кньига (други том). Од Берлинског конгреса до уjединьенья 1878 - 1918 . - 2000 . - 585 с., ил.

   

  

Сист. No: 30973

- 304 -

57851 

Самарджич, Радован

   Историjа српског народа / Радован Самарджич, Раjко Л. Веселинович, Тома Попович . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Веселиновиh, Раjко Л. Самарджиh, Радован Поповиh, Тома

   ISBN 86-379-0718-0 

   Треча кньига (први том). Срби под туджинском влашчу 1537 -1699 . - 2000 . - 694 с., ил.

   

  

Сист. No: 30966

- 305 -

57851 

Стоjанчевич, Владимир

   Историjа српског народа / Владимир Стоjанчевич и др . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000

   Стоjанчевиh, Владимир

   ISBN 86-379-0722-9 

   Пета кньига (први том). Од првог устанка до Берлинског конгреса 1804 - 1878 . - 2000 . - 570 с., ил.

   

  

Сист. No: 30971

- 306 -

І 5283 

Топалович, Живко

   Себри и властела: друштвени поредак у староj српскоj држави / Живко Топалович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 77 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Топаловиh, Живко

   ISBN 86-379-0788-1 

  

Сист. No: 31022

- 307 -

52466 

Левек, Пиер

   Larousse - История на света / Пиер Левек . - София : ICON, 2008

   

   ISBN 978-954-8517-46-1 

   Том 4. Империи и варвари (ІІІ в. пр. Хр. - І в. от н. е.) . - 2008 . - 392 с., ил.

   

  

Сист. No: 30711

- 308 -

CD 949.72.082.1(092)+886.7-8/ Б 69 

Христо Ботев (1848 - 1876)  : Общонародна фондация Христо Ботев ; Държавна агенция на българите в чужбина, 2008

   

  

Сист. No: 30734

- 309 -

58156 

Христо Ботйов - документи (архив)  /  Състав. Николай Жечев, Цветолюб Нушев . - София : Български писател, 2008 . - 335 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-443-715-2 

  

Сист. No: 30732

- 310 -

ІІ 7231 

Петкова, Николета

   Мегалитни светилища в Източните Родопи : Дипломна работа / Николета Петкова . - Пловдив, 2009 . - 85 с., ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30738

- 311 -

58146 

Palmer, R. R.

   The Age of the Democratic Revolution : A political history of Europe and America, 1760 - 1800 / R. R. Palmer . - Princeton : Princeton University Press, 1959

   

   ISBN 0-691-00569-9 

   Tom 1. The Challenge . - 1959 . - 534 p.

   

  

Сист. No: 30818

- 312 -

58146 

Palmer, R. R.

   The Age of the Democratic Revolution : A political history of Europe and America, 1760 - 1800 / R. R. Palmer . - Princeton : Princeton University Press, 1964

   

   ISBN 0-691-00570-2 

   Tom II. The struggle . - 1964 . - 584 p.

   

  

Сист. No: 30819

- 313 -

58134 

Boorstin, Daniel J.

   The americans : The National Experience / Daniel J. Boorstin . - New York : Vintage Books, 1965 . - 517 p. ; 20 sm

   

  

Сист. No: 30791

- 314 -

58294 

Skoulatou, V.

   Istoria neoteri ke sinhroni (1789 - 1909) / V. Skoulatou, N. Dimakopoulou, S. Kondi . - Athina : Organismos ekdoseos didaktikon vivlion, 2005 . - 334 p., il. ; 24 sm

   

   ISBN 960-06-0480-0 

  

Сист. No: 31107

- 315 -

58299 

Themata istorias  / Maria Nistazopoulou и др . - Athina : Organismos ekdoseos didaktikon vivlion, 2005 . - 261 p. ; 24 sm

   

   ISBN 960-06-0655-2 

  

Сист. No: 31098

- 316 -

58300 

Dimadis, Konstantinos A.

   "O ellinikos kosmos anamesa stin epoli tou Diafotismou ke stou ikosto eona" / Konstantinos A. Dimadis . - Athina : Ellinika Grammata, 2007

   

   ISBN 978-960-19-0079-7 

   Tomos A' . - 2007 . - 668 p.

   

  

Сист. No: 31089

- 317 -

58300 

Dimadis, Konstantinos A.

   "O ellinikos kosmos anamesa stin epoli tou Diafotismou ke stou ikosto eona" / Konstantinos A. Dimadis . - Athina : Ellinika Grammata, 2007

   

   ISBN 978-960-19-0080-3 

   Tomos B' . - 2007 . - 701 p.

   

  

Сист. No: 31090

- 318 -

58300 

Dimadis, Konstantinos A.

   "O ellinikos kosmos anamesa stin epoli tou Diafotismou ke stou ikosto eona" / Konstantinos A. Dimadis . - Athina : Ellinika Grammata, 2007

   

   ISBN 978-960-19-0081-0 

   Tomos Г' . - 2007 . - 679 p.

   

  

Сист. No: 31091

Английска литература

- 319 -

15026 

Суифт, Джонатан

   Пътешествията на Гъливер / Джонатан Суифт . - София : Народна култура, 1977 . - 289 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31264

- 320 -

58209 

Уейн, Джон

   Зима в планината : Роман / Джон Уейн . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979 . - 366 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30912

- 321 -

58213 

Голдинг, Уилям

   Избрани произведения : Наследниците. Кулата. Богът-скорпион. Пук-пук. Извънреден пратеник / Уилям Голдинг ; Прев. Албена Иванова . - София : Народна култура, 1986 . - 595 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30903

- 322 -

ІІ 5304 

Шекспир, Уилям

   Двамата веронци / Уилям Шекспир ; Прев. от англ. Валери Петров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 165 с. ; 16 см . -  (Поредица Шедьовър)

   

   ISBN 978-954-739-871-9 

  

Сист. No: 30828

- 323 -

ІІ 5303 

Шекспир, Уилям

   Напразни усилия на любовта / Уилям Шекспир . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 198 с. ; 16 см . -  (Поредица Шедьовър)

   

   ISBN 978-954-09-0075-9 

  

Сист. No: 30829

- 324 -

І 5305 

Шекспир, Уилям

   Много шум за нищо / Уилям Шекспир ; Прев. от англ. Валери Петров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 198 с. ; 16 см . -  (Поредица Шедьовър)

   

   ISBN 978-954-739-872-6 

  

Сист. No: 30830

- 325 -

І 5306 

Шекспир, Уилям

   Укротяване на опърничавата / Уилям Шекспир ; Прев. от англ. Валери Петров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 189 с. ; 16 см . -  (Поредица Шедьовър)

   

   ISBN 978-954-09-0014-8 

  

Сист. No: 30831

Немска литература

- 326 -

I 5300 

Bruckner, Christine

   Was ist schon ein Jahr / Christine Bruckner . - Frankfurt am Main : Ullstein Buch, 2003 . - 229 p. ; 18 sm

   

   ISBN 3-548-25529-9 

  

Сист. No: 30790

Френска литература

- 327 -

23932 

Франс, Анатол

   Островът на пингвините / Анатол Франс ; Прев. Катя Добрева - Милкова . - София : Издателство на Отечествения фронт, 1972 . - 281 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30899

- 328 -

І 1004 

Балзак, Оноре дьо

   Дядо Горио : Роман / Оноре дьо Балзак ; Прев. от фр. Ерма Гечева . - 3 изд. . - София : Отечество, 1981 . - 350 с. ; 16 см

   

  

Сист. No: 31206

- 329 -

І 5302 

Молиер, Жан-Батист

   Мизантроп / Жан-Батист Молиер ; Прев. от фр. Кирил Кадийски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 117 с. ; 16 см . -  (Поредица Шедьовър)

   

   ISBN 978-954-739-990-7 

  

Сист. No: 30833

- 330 -

58208 

Sand, George

   Horace / George Sand . - Moscou : Editions en langues etranceres, 1959 . - 406 p. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30914

Гръцка (класическа) литература

- 331 -

58214 

Платон

   Избранные диалоги / Платон ; Състав. В. Асмус . - Москва : Художественная литература, 1965 . - 440 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30902

- 332 -

58348 

Античната литература в средното училище  : Критически текстове /  Състав. Гено Генов . - Велико Търново : Фабер, 2001

   

   ISBN 954-775-073-9 

   ТОМ 1. Задължителни автори . - 2001 . - 328 с.

   

  

Сист. No: 31197

- 333 -

54529 

Krumbacher, Karl

   Istoria tis vuzantinis logotehnias / Karl Krumbacher ; Прев. G. Sotiriadi . - Athina : Grigoriadis, Vas. N., 1974 . - 20 sm

   

   Tomos I . - 1974 . - 828 p.

   

  

Сист. No: 31152

- 334 -

54557 

Krumbacher, Karl

   Istoria tis vuzantinis logotehnias / Karl Krumbacher ; Прев. Georgiou Sotiriadou . - Athina : Grigoriadis, Vas. N., 1974

   

   Tomos II . - 1974 . - 770 p.

   

  

Сист. No: 31153

- 335 -

54529 

Krumbacher, Karl

   Istoria tis vuzantinis logotehnias / Karl Krumbacher ; Прев. Georgiou Sotiriadou . - Athina : Grigoriadis, Vas. N., 1974

   

   Tomos III . - 1974 . - 832 p.

   

  

Сист. No: 31154

- 336 -

58287 

Spanopoulou, Gianni

   Ligo prasino gia tin elpida / Gianni Spanopoulou . - Athina, 1975 . - 265 p. ; 21 sm

   

  

Сист. No: 31097

- 337 -

54542 

Zei, Alki

   To kaplani tis vitrinas / Alki Zei . - Athina : Kedros, 1987 . - 182 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-04-0007-6 

  

Сист. No: 31138

- 338 -

54554 

Marra, Irinis

   Mia istoria gia dio ... / Irinis Marra . - 5 ekd. . - Athina : Kastanioti, 1994 . - 164 p., ill. ; 21 sm

   

   ISBN 960-03-0154-9 

  

Сист. No: 31142

- 339 -

54540 

Kaliotsos, Pantelis

   Ena saki mallia / Pantelis Kaliotsos . - 12 ekd. . - Athina : Pataki, 1996 . - 184 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-960-360-702-1 

  

Сист. No: 31137

- 340 -

54552 

Exarhos, Giorgis

   Selana / Giorgis Exarhos . - Athina : Kastanioti, 2001 . - 259 p. ; 21 sm

   

   ISBN 960-03-3806-X 

  

Сист. No: 31143

- 341 -

58295 

Hartokolis, Petros

   Idaniki autohires / Petros Hartokolis . - Athina : Vivliopolion tis Estias, 2003 . - 191 p. ; 23 sm

   

   ISBN 960-05-1101-2 

  

Сист. No: 31100

- 342 -

I 5186I 5187

Athanasiadis, Tasos

   Oi pantheo / Tasos Athanasiadis . - 10 ekd. . - Athina : Estias Kolarou, 2004

   

   ISBN 960-05-0414-8 

   Tomos I. I harismeni epohi . - 2004 . - 434 p.

   

  

Сист. No: 31116

- 343 -

I 5187 

Athanasiadis, Tasos

   Oi pantheo / Tasos Athanasiadis . - 10 ekd. . - Athina : Estias Kolarou, 2004

   

   ISBN 960-05-0415-6 

   Tomos II. Marmo pantheou . - 2004 . - 322 p.

   

  

Сист. No: 31117

- 344 -

I 5187 

Athanasiadis, Tasos

   Oi pantheo / Tasos Athanasiadis . - 10 ekd. . - Athina : Estias Kolarou, 2004

   

   ISBN 960-05-0416-4 

   Tomos III A'. I kerkoporta . - 2004 . - 358 p.

   

  

Сист. No: 31118

- 345 -

I 5187 

Athanasiadis, Tasos

   Oi pantheo / Tasos Athanasiadis . - 10 ekd. . - Athina : Estias Kolarou, 2004

   

   ISBN 960-05-0417-2 

   Tomos IV. I kerkoporta . - 2004 . - 354 p.

   

  

Сист. No: 31119

- 346 -

54548 

Fakinou, Eugenia

   Mia mikri kalokairini istoria / Eugenia Fakinou . - 14 ekd. . - Athina : Kedros, 2004 . - 141 p., il. ; 20 sm

   

   ISBN 960-04-0107-1 

  

Сист. No: 31129

- 347 -

54550 

Dimoula, Kiki

   Ektos shediou / Kiki Dimoula . - 4 ekd. . - Athina : Ikaros, 2005 . - 157 p. ; 22 sm

   

   ISBN 960-8399-05-X 

  

Сист. No: 31158

- 348 -

54539 

Moustou, Pepi

   Tha se fonazo Moira / Pepi Moustou . - Athina : Kastanioti, 2005 . - 160 p. ; 21 sm

   

   ISBN 960-03-3985-6 

  

Сист. No: 31141

- 349 -

I 5188 

Karkavica, A.

   Logia tis plois / A. Karkavica . - Athina : Vivliopolion tis Estias, 2006 . - 220 p., ill. ; 17 sm

   

   ISBN 960-05-0210-2 

  

Сист. No: 31115

- 350 -

58283 

Kastrinaki, Aggela

   H logotemia stin taragmeni dekaetia 1940 - 1950 / Aggela Kastrinaki . - 2 ekd. . - Athina : Polis, 2006 . - 566 p. ; 24 sm

   

   ISBN 960-435-064-1 

  

Сист. No: 31105

- 351 -

54546 

Fakinou, Eugenia

   Filodoksies Kipou / Eugenia Fakinou . - 6 ekd. . - Athina : Kastanioti, 2007 . - 171 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-960-03-4376-2 

  

Сист. No: 31144

- 352 -

54547 

Kalliontzi, Anastasia

   Thymasai / Anastasia Kalliontzi . - Athina : Livani, 2007 . - 582 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-14-1335-9 

  

Сист. No: 31123

- 353 -

54532 

Kazantzaki, Niku

   O kapetan Mihalis / Niku Kazantzaki . - 24 ekd. . - Athina : Kazandzaki, 2007 . - 541 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-7948-20-5 

  

Сист. No: 31147

- 354 -

54530 

Kazantzaki, Niku

   Vios kai politeia tou Aleksi Zormpa / Niku Kazantzaki . - 21 ekd. . - Athina : Kazandzaki, 2007 . - 315 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-7948-13-7 

  

Сист. No: 31149

- 355 -

54531 

Kazantzaki, Niku

   Anaphora ston gkreko / Niku Kazantzaki . - 17 ekd. . - Athina : Kazandzaki, 2007 . - 506 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-7948-14-4 

  

Сист. No: 31150

- 356 -

54533 

Kazantzaki, Niku

   O Hristos Ksanastauronetai / Niku Kazantzaki . - 16 ekd. . - Athina : Kazandzaki, 2007 . - 452 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-7948-22-9 

  

Сист. No: 31151

- 357 -

54538 

Mananedaki, Katerina

   Oyoyoy moiheyseis ! / Katerina Mananedaki . - Athina : Livani, 2007 . - 342 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-14-1527-7 

  

Сист. No: 31120

- 358 -

54536 

Mpaltas, Haralampos

   Gnomika kai paroimies ton arhaion ellinon / Haralampos Mpaltas . - Athina : Papadimas, 2007 . - 319 p. ; 20 sm

   

   ISBN 960-206-570-2 

  

Сист. No: 31146

- 359 -

54492 

Pamos, Karnezis

   To parti genethlion / Karnezis Pamos . - Athina : Livani, 2007 . - 373 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-14-1493-5 

  

Сист. No: 31121

- 360 -

54545 

Valtinos, Thanasis

   Orthokosta / Thanasis Valtinos . - 5 ekd. . - Athina : Estias Kolarou, 2007 . - 341 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-05-1331-8 

  

Сист. No: 31132

- 361 -

54537 

Valtinos, Thanasis

   Tha vrite ta osta mou upo vrohin / Thanasis Valtinos . - 2 ekd. . - Athina : Estia, 2007 . - 147 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-05-1330-1 

  

Сист. No: 31140

- 362 -

54541 

Zei, Alki

   O psevtis pappous / Alki Zei . - 32 ekd. . - Athina : Kedros, 2007 . - 152 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-04-3418-7 

  

Сист. No: 31139

- 363 -

54534 

Kazantzaki, Niku

   O teleutaios peirasmos / Niku Kazantzaki . - 20 ekd. . - Athina : Kazandzaki, 2008 . - 583 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-960-7948-23-6 

  

Сист. No: 31148

- 364 -

C 877.4/ L51 

Leksiko neoellinikis logotehnias  . - Athina : Pataki, 2008 . - 2459 p. ; 29 sm

   

   ISBN 978-960-16-2237-8 

  

Сист. No: 31160

- 365 -

54549 

Leonardos, Giorgos

   O teleutaios palaiologos / Giorgos Leonardos . - Athina : Livani, 2008 . - 541 p., ill. ; 20 sm

   

   ISBN 978-960-14-1644-1 

  

Сист. No: 31122

- 366 -

58292 

Seferiadi - Megalou, Lia

   Oloi autoi oi antropol / Lia Seferiadi - Megalou . - Athina : Kastaniotis, 2008 . - 379 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-960-03-4737-1 

  

Сист. No: 31092

Руска литература

- 367 -

58267 

Достоевски, Ф. М.

   Братя Карамазови : Романъ въ четири части съ епилогъ / Ф. М. Достоевски ; Прев. Д. Подвързачовъ, Сим. Андреевъ . - София : Книгоиздателство Ив. Г. Игнатовъ & синове, 1940 . - 727 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 31262

- 368 -

22944 

Толстой, Л. Н.

   Ана Каренина : Роман в осем части / Л. Н. Толстой ; Прев. от рус. Георги Жечев . - София : Народна култура, 1956 . - 530 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30900

- 369 -

24847 

Толстой, Алексей

   Ходене по мъките / Алексей Толстой ; Прев. от рус. Спас Капелков . - 2 изд. . - София : Партиздат, 1973

   

   Първа книга. Ходене по мъките . - 1973 . - 307 с.

   

  

Сист. No: 31254

- 370 -

14318 

Херцен, Александър

   Минало и размисли / Александър Херцен ; Прев. от рус. Захари Статков . - София : Народна култура, 1977 . - 674 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31274

- 371 -

58256 

Тургенев, И. С.

   Рудин. Дым. Новь / И. С. Тургенев . - Москва : Правда, 1979 . - 604 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31258

- 372 -

58215 

Островский, Николай

   Как закалялась сталь : Роман / Николай Островский . - София : Каменяр, 1982 . - 342 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30901

- 373 -

58216 

Полевой, Борис

   Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой . - Москва : Советская Россия, 1983 . - 270 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30906

- 374 -

І 5310 

Чудное мгновение  /  Състав. Л. Озеров . - Москва : Художественная литература, 1988 . -  (Классики и современники)

   

   Книга 2. Любовная лирика русских поэтов . - 1988 . - 431 с.

   

  

Сист. No: 31204

- 375 -

58191 

Ахметова, Г. Д.

   Языковые процессы в современной русской прозе (на рубеже ХХ - ХХІ вв.) / Г. Д. Ахметова . - Новосибирск : Наука, 2008 . - 166 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-02-032168-7 

  

Сист. No: 30812

- 376 -

58013 

Ходасевич, Владислав

   Некропол / Владислав Ходасевич ; Прев. Красимир Симеонов . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 69 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0327-9 

  

Сист. No: 30710

- 377 -

58018 

Цветаева, Марина

   Дъщеря на небето / Марина Цветаева . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 201 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0303-3 

  

Сист. No: 30702

Полска литература

- 378 -

11332 

Жеромски, Стефан

   Пепелища : Роман / Стефан Жеромски ; прев. от пол. Димитър Икономов . - 2 изд. . - София : Народна култура, 1975 . - 774 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31289

Сръбска литература

- 379 -

58070 

Михаилович, Драгослав

   Дела / Драгослав Михаилович . - Београд : НИП Политика, 1990

   Михаиловиh, Драгослав

   ISBN 86-7607-001-6 

   1том. Фреде, лаку ноh . - 1990 . - 240 с., ил.

   

  

Сист. No: 30974

- 380 -

58070 

Михаилович, Драгослав

   Дела / Драгослав Михаилович . - Београд : НИП Политика, 1990

   Михаиловиh, Драгослав

   ISBN 86-7607-002-4 

   3 том. Петриjин венац . - 1990 . - 405 с., ил.

   

  

Сист. No: 30975

- 381 -

58070 

Михаилович, Драгослав

   Дела / Драгослав Михаилович . - Београд : НИП Политика, 1990

   Михаиловиh, Драгослав

   ISBN 86-7607-005-9 

   1том. Ухвати звезду падалицу . - 1990 . - 219 с., ил.

   

  

Сист. No: 30976

- 382 -

58070 

Михаилович, Драгослав

   Дела / Драгослав Михаилович . - Београд : НИП Политика, 1990

   Михаиловиh, Драгослав

   ISBN 86-7607-006-7 

   5 том. Увоhенье у посао . - 1990 . - 400 с., ил.

   

  

Сист. No: 30977

- 383 -

58070 

Михаилович, Драгослав

   Дела / Драгослав Михаилович . - Београд : НИП Политика, 1990

   Михаиловиh, Драгослав

   ISBN 86-7607-007-5 

   6 том. Чизмаши . - 1990 . - 328 с., ил.

   

  

Сист. No: 30978

- 384 -

58070 

Михаилович, Драгослав

   Дела / Драгослав Михаилович . - Београд : НИП Политика, 1990

   Михаиловиh, Драгослав

   ISBN 86-7607-008-3 

   7 том. Голи оток . - 1990 . - 682 с., ил.

   

  

Сист. No: 30979

- 385 -

58040 

Златанович, Радослав

   Грачаничка вечера : Изабране песме / Радослав Златанович . - Приштина : Григориjе Божович, 1995 . - 210 с. ; 21 см

   Златановиh, Радослав

   ISBN 86-7019-147-4 

  

Сист. No: 31059

- 386 -

І 5249 

Радулович, Jован

   Прошао живот / Jован Радулович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 1997 . - 196 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Радуловиh, Jован

   ISBN 86-379-0645-1 

  

Сист. No: 31049

- 387 -

58069 

Угринов, Павле

   Утопиjа / Павле Угринов . - Београд : Просвета, 1997

   

   ISBN 86-07-01133-2 

   Кньига прва. Фасцинациjе . - 1997 . - 349 с., ил.

   

  

Сист. No: 30987

- 388 -

58069 

Угринов, Павле

   Утопиjа / Павле Угринов . - Београд : Просвета, 1997

   

   ISBN 86-07-01133-2 

   Кньига друга. Задат живот . - 1997 . - 362 с., ил.

   

  

Сист. No: 30988

- 389 -

58069 

Угринов, Павле

   Утопиjа / Павле Угринов . - Београд : Просвета, 1997

   

   Кньига треhа. Царство земальско . - 1997 . - 415 с., ил.

   

  

Сист. No: 30989

- 390 -

58339 

Борисавльевич, Милутин

   Златни пресек и други есеjи / Милутин Борисавльевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 1998 . - 395 с., ил. ; 18 см

   

   ISBN 86-379-0675-3 

  

Сист. No: 30995

- 391 -

І 5249 

Радулович, Jован

   Прошао живот / Jован Радулович . - 3 изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 1998 . - 196 с ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Радуловиh, Jован

   ISBN 86-379-0666-4 

  

Сист. No: 31051

- 392 -

58067 

Чоланович, Воjа

   Прекраjанье живог : Генетичко инженьерство - достигнуча, предвижданьа, опасности / Воjа Чоланович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 1998 . - 318 с. ; 20 см

   Чолановиh, Воjа

   ISBN 86-379-0665-6 

  

Сист. No: 30992

- 393 -

І 5274 

Васич, Драгиша

   Ресимич добошар и друге приповетке / Драгиша Васич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000 . - 129 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Васиh, Драгиша

   ISBN 86-379-0713-Х 

  

Сист. No: 31037

- 394 -

58042 

Каранович, Воjислав

   Син землье / Воjислав Каранович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000 . - 67 с. ; 19 см . -  (Нова сериjа, 105)

   Карановиh, Воjислав

   ISBN 86-379-0735-0 

  

Сист. No: 31065

- 395 -

58063 

Миркович, Мирослава

   Живот и преписка светого хиjеронима / Мирослава Миркович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000 . - 417 с. ; 18 см

   

   ISBN 86-379-0736-9 

  

Сист. No: 30993

- 396 -

І 5279 

Нови свиjет у старом Розопеку  : Изабране приповетке . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2000 . - 117 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   

   ISBN 86-379-0732-6 

  

Сист. No: 31032

- 397 -

58066 

Джорджевич, Димитриjе

   Ожильци и опомене / Димитриjе Джорджевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001

   Джорджевиh, Димитриjе

   ISBN 86-379-0749-0 

   Друга кньига . - 2001 . - 233 с., ил.

   

  

Сист. No: 30980

- 398 -

58066 

Джорджевич, Димитриjе

   Ожильци и опомене / Димитриjе Джорджевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001

   Джорджевиh, Димитриjе

   ISBN 86-379-0750-4 

   Треhа кньига . - 2001 . - 298 с., ил.

   

  

Сист. No: 30981

- 399 -

І 5275 

Илич, Воjислав

   Изабране песме / Воjислав Илич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001 . - 111 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Илиh, Воjислав

   ISBN 86-379-0762-8 

  

Сист. No: 31036

- 400 -

І 5277 

Костич, Лаза

   Светска ружа / Лаза Костич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001 . - 117 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Костиh, Лаза

   ISBN 86-379-0757-1 

  

Сист. No: 31034

- 401 -

І 5276 

Льубиша, Стефан Митров

   Каньош Мацедонович и друге приповетке / Стефан Митров Льубиша . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001 . - 83 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   

   ISBN 86-379-0756-3 

  

Сист. No: 31035

- 402 -

58049 

Петрович, Велько

   Буньа и друге приповетке / Велько Петрович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001 . - 302 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.616)

   Петровиh, Велько

   ISBN 86-379-0741-5 

  

Сист. No: 31080

- 403 -

58036 

Тишма, Александар

   Око своjе осе / Александар Тишма . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2001 . - 170 с. ; 20 см

   

   ISBN 86-379-0753-9 

  

Сист. No: 31027

- 404 -

І 5282 

Божович, Григориjе

   Косовске приче / Григориjе Божович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 81 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Божовиh, Григориjе

   ISBN 86-379-0794-6 

  

Сист. No: 31023

- 405 -

І 5260 

Доманович, Радоjе

   Мртво море : Изабране сатире / Радоjе Доманович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 105 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Домановиh, Радоjе

   ISBN 86-379-0793-8 

  

Сист. No: 31013

- 406 -

І 5264 

Змаj, Jован Jованович

   Песме причалице / Jован Jованович Змаj . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 82 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Змаj, Jован Jовановиh

   ISBN 86-379-0792-Х 

  

Сист. No: 31009

- 407 -

І 5289 

Команин, Жарко

   Годо jе дошао по своjе : Драма / Жарко Команин . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 105 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   

   ISBN 86-379-0798-9 

  

Сист. No: 31016

- 408 -

І 5288 

Максимович, Десанка

   Слово о льубави / Десанка Максимович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 130 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Максимовиh, Десанка

   ISBN 86-379-0797-0 

  

Сист. No: 31017

- 409 -

І 5254 

Маркович, Вито

   Ночи и одсjаjи / Вито Маркович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 67 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Марковиh, Вито

   ISBN 86-379-0768-7 

  

Сист. No: 31045

- 410 -

58057 

Миличевич, Jован

   Друштвене поjаве у Србиjи ХІХ века / Jован Миличевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 370 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь. 622)

   Миличевиh, Jован

   ISBN 86-379-0782-2 

  

Сист. No: 31072

- 411 -

58054 

Ного, Раjко Петров

   Недремано око : Триптих / Раjко Петров Ного . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 65 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.626)

   

   ISBN 86-379-0800-4 

  

Сист. No: 31075

- 412 -

І 5285 

Петрович, Милан М.

   Живи храм / Милан М. Петрович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 71 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Петровиh, Милан М.

   ISBN 86-379-0780-6 

  

Сист. No: 31020

- 413 -

58065 

Радович, Борислав

   Песме / Борислав Радович . - Београд : Задужбина Десанке Максимович, 2002 . - 213 с. ; 21 см

   Радовиh, Борислав

   ISBN 86-82377-07-1 

  

Сист. No: 30990

- 414 -

І 5245 

Радович, Ранко Р.

   Христаниште / Ранко Р. Радович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 119 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Радовиh, Ранко Р.

   ISBN 86-379-0754-7 

  

Сист. No: 31057

- 415 -

58047 

Ракитич, Слободан

   Песме / Слободан Ракитич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 312 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.624)

   Ракитиh, Слободан

   ISBN 86-379-0776-8 

  

Сист. No: 31069

- 416 -

І 5290 

Степанович, Родольуб

   Издржаванье землье / Родольуб Степанович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 141 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Степановиh, Родольуб

   ISBN 86-379-0771-7 

  

Сист. No: 31015

- 417 -

58039 

Дела Душана Баранина  / Душан Баранин . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003

   

   ISBN 86-379-0846-2 (кнь.1) 

   Кнь. 1. Ниче раjа : Устаничка трилогиjа . - 2003 . - 337 с.

   

  

Сист. No: 31060

- 418 -

58039 

Дела Душана Баранина  / Душан Баранин . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003

   

   ISBN 86-379-0847-0 (кнь.2) 

   Кнь. 2. Караджордже : Устаничка трилогиjа . - 2003 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 31061

- 419 -

58039 

Дела Душана Баранина  / Душан Баранин . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003

   

   ISBN 86-379-0848-9 (кнь.3) 

   Кнь. 3. Хаjдук Велько : Устаничка трилогиjа . - 2003 . - 362 с.

   

  

Сист. No: 31062

- 420 -

58041 

Браjкович, Драгомир

   Виш србиjе по небу ведроме : Песме о боjевима и jунацима Првог српског устанка / Драгомир Браjкович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 201 с. ; 24 см

   Браjковиh, Драгомир

   ISBN 86-379-0802-0 

  

Сист. No: 31066

- 421 -

І 5270 

Булатович, Миодраг

   Годо jе дошао : Вариjациjа на jедну веома стару тему / Миодраг Булатович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 120 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Булатовиh, Миодраг

   ISBN 86-379-0829-2 

  

Сист. No: 31041

- 422 -

І 5272 

Венац народних песама о жени  /  Състав. Тихомир Остоjич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 114 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Остоjиh, Тихомир

  

Сист. No: 31039

- 423 -

І 5252 

Воjводич, Момир

   Виj / Момир Воjводич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 90 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Воjводиh, Момир

   ISBN 86-379-0836-5 

  

Сист. No: 31047

- 424 -

І 5256 

Врчевич, Вук

   Живот Петра ІІ Петровича Ньегоша / Вук Врчевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 153 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Врчевиh, Вук

   ISBN 86-379-0830-6 

  

Сист. No: 31005

- 425 -

І 5292 

Джорджевич, Димитриjе

   Пресудне године : Написи и записи из расеjаньа (1991 - 2001) / Димитриjе Джорджевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 232 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Джорджевиh, Димитриjе

   ISBN 86-379-0804-7 

  

Сист. No: 31063

- 426 -

58035 

Драгич, Лабуд

   У затонима Лете / Лабуд Драгич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 284 с. ; 20 см

   Драгиh, Лабуд

   ISBN 86-379-0849-7 

  

Сист. No: 31028

- 427 -

І 5261 

Змаj, Jован Jованович

   Одабране песме / Jован Jованович Змаj . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 118 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Змаj, Jован Jовановиh

   ISBN 86-379-0827-6 

  

Сист. No: 31012

- 428 -

58044 

Крестич, Василиjе Дж.

   Из прошлости Срема, Бачке и Баната / Василиjе Дж. Крестич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 448 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.631)

   Крестиh, Василиjе Дж.

   ISBN 86-379-0844-6 

  

Сист. No: 31068

- 429 -

І 5286 

Лилич, Милица Jефтимиjевич

   Путопис коже / Милица Jефтимиjевич Лилич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 102 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Лилиh, Милица jефтимиjевиh

   ISBN 86-379-0834-9 

  

Сист. No: 31019

- 430 -

І 5293 

Мичович, Милутин

   Српски лавиринт и црногорски минотаур / Милутин Мичович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 215 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Миhовиh, Милутин

   ISBN 86-379-0835-7 

  

Сист. No: 31064

- 431 -

58038 

Ненадич, Милан

   Дивльи бог Балкана / Милан Ненадич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 173 с. ; 20 см

   Ненадиh, Милан

   ISBN 86-379-0808-Х 

  

Сист. No: 31025

- 432 -

І 5281 

Нушич, Бранислав

   Сумньиво лице комедиjа у два чина / Бранислав Нушич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 83 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Нушиh, Бранислав

   ISBN 86-379-0839-Х 

  

Сист. No: 31024

- 433 -

58064 

Олуjич, Гроздана

   Виленьакова таjна и друге баjке / Гроздана Олуjич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 175 с., ил. ; 20 с. . -  (Кньига за децу и одрасле, 38)

   

   ISBN 86-379-0803-9 

  

Сист. No: 30991

- 434 -

І 5271 

Попович, Jован Стериjа

   Тврдица / Jован Стериjа Попович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 67 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Поповиh, Jован Стериjа

   ISBN 86-379-0832-2 

  

Сист. No: 31040

- 435 -

І 5265 

Станкович, Борисав

   Коштана : Комад из враньског живота с песмама / Борисав Станкович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 64 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Станковиh, Борисав

   ISBN 86-379-0837-3 

  

Сист. No: 31008

- 436 -

58045 

Чоланович, Воjа

   Начело неизвестности : Изабране приповетке / Воjа Чоланович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 258 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь. 632)

   Чолановиh, Воjа

  

Сист. No: 31070

- 437 -

58034 

Албахари, Давид

   Опис смрти / Давид Албахари . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 86-379-0885-3 

  

Сист. No: 31029

- 438 -

58032 

Миланович, Братислав Р.

   Силазак / Братислав Р. Миланович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 90 с. ; 20 см . -  (Нова сериjа, 106)

   Милановиh, Братислав Р.

   ISBN 86-379-0876-4 

  

Сист. No: 31031

- 439 -

І 5263 

Миличевич, М. Дж.

   Караджордже у говору и у твору / М. Дж. Миличевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 67 с. ; 17 см

   Милиhевиh, М. Дж.

   ISBN 86-379-0864-0 

  

Сист. No: 31010

- 440 -

І 5291 

Нешич, Станиша

   Европа на роговима бика : Фантазмагориjа птичиjе перспективе са музама и неопходним белешкама / Станиша Нешич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 107 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Нешиh, Станиша

   ISBN 86-379-0862-4 

  

Сист. No: 31014

- 441 -

58037 

Петров, Александар

   Лавльа печина / Александар Петров . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 86-379-0873-Х 

  

Сист. No: 31026

- 442 -

58046 

Попович, Данко

   Кньига о Милутину / Данко Попович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 173 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.638)

   Поповиh, Данко

   ISBN 86-379-0868-3 

  

Сист. No: 31071

- 443 -

І 5255 

Радович, Амфилохиjе

   У jагньету jе спас / Амфилохиjе Радович . - 3 доп. изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 137 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Радовиh, Амфилохиjе

   ISBN 86-379-0884-5 

  

Сист. No: 31044

- 444 -

58055 

Раичкович, Стеван

   Фасцикла 1999/ 2000 / Стеван Раичкович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 74 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.639)

   Раичковиh, Стеван

   ISBN 86-379-0863-2 

  

Сист. No: 31074

- 445 -

58062 

Стипчевич, Светлана

   Задруга и ньени писци / Светлана Стипчевич, Никша Стипчевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 216 с. ; 18 см

   Стипчевиh, Светлана Стипчевиh, Никша

   ISBN 86-379-0874-8 

  

Сист. No: 30994

- 446 -

І 5246 

Стоjанович, Радосав

   Ангелус / Радосав Стоjанович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 126 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Стоjановиh, Радосав

   ISBN 86-379-0858-6 

  

Сист. No: 31056

- 447 -

І 5273 

Чопич, Бранко

   Башта сльезове боjе / Бранко Чопич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 88 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Hопиh, Бранко

   ISBN 86-379-0860-8 

  

Сист. No: 31038

- 448 -

І 5287 

Вишньич, Мирослав Jосич

   О дуду и гробу: нових еданаест годова / Мирослав Jосич Вишньич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 140 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Вишньиh, Мирослав Jосиh

   ISBN 86-379-0894-2 

  

Сист. No: 31018

- 449 -

58033 

Груjичич, Ненад

   Светлост и звуци / Ненад Груjичич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 218 с. ; 20 см

   Груjичиh, Ненад

   ISBN 86-379-0895-0 

  

Сист. No: 31030

- 450 -

58043 

Змаj, Jован Jованович

   Джуличи и Джуличи увеоци / Jован Jованович Змаj . - Фот. изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 174 с. ; 19 см

   Змаj, Jован Jовановиh

   ISBN 86-379-0889-6 

  

Сист. No: 31082

- 451 -

58043 

Змаj, Jован Jованович

   Друга певаниjа : Свеска прва / Jован Jованович Змаj . - Фот. изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 272 с. ; 19 см

   Змаj, Jован Jовановиh

   ISBN 86-379-0890-Х 

  

Сист. No: 31083

- 452 -

58043 

Змаj, Jован Jованович

   Друга певаниjа : Свеска друга / Jован Jованович Змаj . - Фот. изд. . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 286 с. ; 19 см

   Змаj, Jован Jовановиh

   ISBN 86-379-0891-8 

  

Сист. No: 31084

- 453 -

58060 

Кньига о црньанском  /  Състав. Мило Ломпар . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 408 с. ; 18 см

   

   ISBN 86-379-0901-9 

  

Сист. No: 30997

- 454 -

58053 

Команин, Жарко

   Ако те заборавим, моj оче : Роман о сjечаньу / Жарко Команин . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 168 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.645)

   

   ISBN 86-379-0896-9 

  

Сист. No: 31076

- 455 -

І 5284 

Максимович, Горан

   Никад ниjе вито твоjе тело ... : Антологиjа льубавне лирике српског романтизма / Горан Максимович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 230 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Максимовиh, Горан

   ISBN 86-379-0905-1 

  

Сист. No: 31021

- 456 -

І 5248 

Мандарич, Зорица Арсич

   Хватач снова / Зорица Арсич Мандарич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 104 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Мандариh, Зорица Арсиh

   ISBN 86-379-0886-1 

  

Сист. No: 31052

- 457 -

58051 

Милькович, Бранко

   Изабране песме / Бранко Милькович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 266 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь. 644)

   Мильковиh, Бранко

   ISBN 86-379-0902-7 

  

Сист. No: 31078

- 458 -

58052 

Мушицки, Лукиjан

   Песме / Лукиjан Мушицки . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2005 . - 224 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь. 641)

   

   ISBN 86-379-0920-5 

  

Сист. No: 31077

- 459 -

58056 

Богданович, Димитриjе

   Кньига о Косову / Димитриjе Богданович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 465 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь. 648)

   Богдановиh, Димитриjе

   ISBN 86-379-0937-Х 

  

Сист. No: 31073

- 460 -

І 5259 

Дис, Владислав Петкович

   Можда спава и друге песме / Владислав Петкович Дис . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 94 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   

   ISBN 86-379-0930-2 

  

Сист. No: 31002

- 461 -

І 5253 

Илич, Крстивоjе

   Порекло сонета / Крстивоjе Илич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 71 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Илиh, Крстивоjе

   ISBN 86-379-0919-1 

  

Сист. No: 31046

- 462 -

І 5268 

Краль и чобанин  : Српске народне приповетке /  Състав. Драган Лакичевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 92 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Лакиhевиh, Драган

   ISBN 86-379-0933-7 

  

Сист. No: 31043

- 463 -

І 5250 

Ного, Раjко Петров

   Jечам и калопер : Глоса / Раjко Петров Ного . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 118 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   

   ISBN 86-379-0908-6 

  

Сист. No: 31048

- 464 -

І 5280 

Нушич, Бранислав

   Господжа министарка : Шала у четири чина / Бранислав Нушич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 149 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Нушиh, Бранислав

   ISBN 86-379-0923-Х 

  

Сист. No: 31067

- 465 -

58048 

Павлович, Миодраг

   Бесовски вртлози / Миодраг Павлович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 160 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь.650)

   Павловиh, Миодраг

   ISBN 86-379-0917-5 

  

Сист. No: 31081

- 466 -

І 5269 

Попович, Jован Стериjа

   Родольупци : Весело позорjе у пет деjствиjа / Jован Стериjа Попович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 86 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Поповиh, Jован Стериjа

   ISBN 86-379-0906-Х 

  

Сист. No: 31042

- 467 -

58050 

Попович, Jован Стериjа

   Сабране комедиjе / Jован Стериjа Попович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 542 с. ; 19 см . -  (Српска кньижевна задруга, кнь. 646)

   Поповиh, Jован Стериjа

   ISBN 86-379-0936-1 

  

Сист. No: 31079

- 468 -

58031 

Попович, Данко

   Кньига о Милутину / Данко Попович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 173 с. ; 19 см

   Поповиh, Данко

   ISBN 86-379-0950-7 

  

Сист. No: 31058

- 469 -

І 5266 

Радичевич, Бранко

   Джачки растанак и друге песме / Бранко Радичевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 83 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Радичевиh, Бранко

   ISBN 86-379-0932-9 

  

Сист. No: 31007

- 470 -

І 5267 

Станкович, Борисав

   У ночи / Борисав Станкович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 87 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Станковиh, Борисав

   ISBN 86-379-0926-4 

  

Сист. No: 31006

- 471 -

І 5278 

Хасанагиница и друге народне баладе  /  Състав. Никола Банашевич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 88 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Банашевиh, Никола

   ISBN 86-379-0925-6 

  

Сист. No: 31033

- 472 -

58061 

Христич, Jован

   Есеjи о драми / Jован Христич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2006 . - 304 с. ; 18 см

   Христиh, Jован

   ISBN 86-379-0943-4 

  

Сист. No: 30996

- 473 -

І 5258 

Jакшич, Джура

   Изабране песме / Джура Jакшич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2002 . - 83 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Jакшиh, Джура

   ISBN 86-379-0766-0 

  

Сист. No: 31003

- 474 -

І 5295 

Jеротич, Владета

   Путованьа, записи, сеhаньа 1951 - 2001. / Владета Jеротич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2003 . - 154 с. ; 17 см

   Jеротиh, Владета

   ISBN 86-379-0815-2 

  

Сист. No: 31001

- 475 -

І 5247 

Jанкович, Милан

   Сто сонета / Милан Jанкович . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 126 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Jанковиh, Милан

   ISBN 86-379-0853-5 

  

Сист. No: 31054

Хърватска литература

- 476 -

58068 

Odabrana djela Gustava Krkleca  / Gustav Krklec . - Zagreb : Alfa - Prosvjeta, 1977

   

   Knjigа prva. Srebrna cesta : Pjesme . - 1977 . - 266 с., ил.

   

  

Сист. No: 30982

- 477 -

58068 

Odabrana djela Gustava Krkleca  / Gustav Krklec . - Zagreb : Alfa - Prosvjeta, 1977

   

   Knjigа druga. Zubor zivota . - 1977 . - 236 с., ил.

   

  

Сист. No: 30983

- 478 -

58068 

Odabrana djela Gustava Krkleca  / Gustav Krklec . - Zagreb : Alfa - Prosvjeta, 1977

   

   Knjigа treca . - 1977 . - 226 с., ил.

   

  

Сист. No: 30984

- 479 -

58068 

Odabrana djela Gustava Krkleca  / Gustav Krklec . - Zagreb : Alfa - Prosvjeta, 1977

   

   Knjigа cetvrta . - 1977 . - 264 с., ил.

   

  

Сист. No: 30985

- 480 -

58068 

Odabrana djela Gustava Krkleca  / Gustav Krklec . - Zagreb : Alfa - Prosvjeta, 1977

   

   Knjigа peta. Nocno Iverje . - 1977 . - 246 с., ил.

   

  

Сист. No: 30986

Българска литература

- 481 -

26469 

Моите съвременници  . - София : Български писател, 1955 . - 292 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30908

- 482 -

58211 

Гълъбов, Константин

   Спомени весели и невесели за български писатели / Константин Гълъбов . - София : Български писател, 1959 . - 263 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30910

- 483 -

58259 

Станев, Емилиян

   Иван Кондарев / Емилиян Станев . - София : Български писател, 1964

   

   Част първа и втора . - 1964 . - 454 с.

   

  

Сист. No: 31275

- 484 -

58259 

Станев, Емилиян

   Иван Кондарев / Емилиян Станев . - София : Български писател, 1964

   

   Част трета и четвърта . - 1964 . - 536 с.

   

  

Сист. No: 31276

- 485 -

58242 

Великов, Стефан

   Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов в спомените на съвременниците си / Стефан Великов . - София : Български писател, 1967 . - 757 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31280

- 486 -

58182 

Милев, Гео

   Септември / Гео Милев . - София : Български писател, 1969 . - 47 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30809

- 487 -

58347 

Елин Пелин

   Разкази. Гераците / Елин Пелин . - София : Български писател, 1975 . - 334 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31196

- 488 -

9414 

Каранфилов, Ефрем

   Българи / Ефрем Каранфилов . - София : Народна младеж, 1975

   

   Книга трета . - 1975 . - 333 с., ил.

   

  

Сист. No: 30913

- 489 -

58212 

Калоянов, Анчо

   Български митове / Анчо Калоянов . - София : Народна младеж, 1979 . - 242 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30907

- 490 -

18415 

Талев, Димитър

   Железният светилник / Димитър Талев . - 8 изд. . - София : Български писател, 1979 . - 375 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30895

- 491 -

58210 

Йовков, Иван

   Кобургът / Иван Йовков . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Партиздат, 1980 . - 446 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30904

- 492 -

18415 

Талев, Димитър

   Преспанските камбани : Роман / Димитър Талев . - 9 изд. . - София : Български писател, 1980 . - 654 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30896

- 493 -

18415 

Талев, Димитър

   Илинден : Роман / Димитър Талев . - 8 изд. . - София : Български писател, 1980 . - 766 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 30898

- 494 -

19004 

Чудомир

   Съчинения в три тома / Чудомир . - София : Български писател, 1981

   

   Том първи. Разкази и фейлетони . - 1981 . - 389 с., ил.

   

  

Сист. No: 30911

- 495 -

21141 

Стоянов, Людмил

   Избрани творби / Людмил Стоянов . - София : Български писател, 1983

   

   Том първи. Разкази и повести . - 1983 . - 384 с.

   

  

Сист. No: 31288

- 496 -

58241 

Мантов, Димитър

   Южнобългарска хроника (май-декември 1885 г.) / Димитър Мантов . - София : Издателство на БЗНС, 1984 . - 171 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 31286

- 497 -

58155 

Жечев, Николай

   Христо Ботйов - летопис за живота и дейността му : 1847/ 1848 - 1876 / Николай Жечев . - 2 изд. . - София : Български писател, 2007 . - 305 с., ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-954-443-667-4 

  

Сист. No: 30731

- 498 -

58158 

Ботев, Христо

   Поезия / Христо Ботев ; Състав. Борис Данков . - Пълно фот.-печ изд. . - София : Касиопея, 2008 . - 251 с., ил. ; 20 см . -  (Поредица Българска поезия, № 1)

   

   ISBN 954-91779-2-3 

  

Сист. No: 30733

- 499 -

58154 

Ботйов, Христо

   Вечност / Христо Ботйов ; Състав. Боян Ботйов . - София : Български писател, 2008 . - 409 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-699-5 

  

Сист. No: 30729

- 500 -

58181 

Карастоянов, Христо

   Атлантида: деяния : Роман / Христо Карастоянов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 142 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0017-9 

  

Сист. No: 30834

- 501 -

58183 

Чолаков, Здравко

   Идеи и литература : Избрано (две студии) / Здравко Чолаков . - София : Захарий Стоянов ; Захарий Стоянов, 2008 . - 452 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-739-905-5 

   ISBN 978-954-739-905-1 

  

Сист. No: 30832

- 502 -

39888 

Янев, Владимир

   Христо Смирненски. Маскарадът и празникът / Владимир Янев . - 2 осн. прераб. и доп. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 301 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0010-0 

  

Сист. No: 30835

- 503 -

58017 

Баталова, Росица

   Спомени за хора и събития / Росица Баталова . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 190 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0338-5 

  

Сист. No: 30705

- 504 -

58019 

Вапцарова, Бойка

   Да се чете след смъртта ми ... : Ръкописи. Писма. Документи / Бойка Вапцарова . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 365 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0340-8 

  

Сист. No: 30703

- 505 -

57551 

Гранитски, Иван

   Съчинения в седем тома / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009

   

   ISBN 978-954-09-0332-3 

   Том 4. Архипелаг . - 2009 . - 406 с.

   

  

Сист. No: 30836

- 506 -

57751 

Гранитски, Иван

   Съчинения в седем тома / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009

   

   ISBN 978-954-09-0331-6 

   Том 3. Ловци на образи : Критика . - 2009 . - 381 с.

   

  

Сист. No: 30837

- 507 -

58184 

Елин Пелин

   Съчинения в пет тома / Елин Пелин . - София : Захарий Стоянов, 2009

   

   ISBN 978-954-09-0372-9 

   Том 1. Ветрената мелница . - 2009 . - 324 с.

   

  

Сист. No: 30776

- 508 -

58020 

Иванов, Любчо

   Прокълнати : Поезия / Любчо Иванов . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 77 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0379-8 

  

Сист. No: 30704

- 509 -

58185 

Йовков, Йордан

   Съчинения в шест тома / Йордан Йовков . - София : Захарий Стоянов, 2009

   

   ISBN 978-954-09-0366-8 

   Том 1. Земляци . - 2009 . - 587 с.

   

  

Сист. No: 30774

- 510 -

58185 

Йовков, Йордан

   Съчинения в шест тома / Йордан Йовков . - София : Захарий Стоянов, 2009

   

   ISBN 978-954-09-0367-5 

   Том 2. Старопланински легенди . - 2009 . - 541 с.

   

  

Сист. No: 30775

- 511 -

І 5301 

Калинов, Калин

   Хапчета против оглупяване / Калин Калинов . - 1 доп. и актуал. изд. . - Пловдив : Блаком, 2009 . - 31 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-9378-32-0 

  

Сист. No: 31178

- 512 -

58015 

Каневски, Петко

   Горе ръцете : Стихове / Петко Каневски . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 77 с., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0307-1 

  

Сист. No: 30706

- 513 -

58012 

Романова, Мария

   Илюзии за вечност : Стихотворения / Мария Романова . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 44 с. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   

   ISBN 978-954-09-0336-1 

  

Сист. No: 30709

Детска художествена литература

- 514 -

54436 

Милева, Леда

   Съчинения в четири тома / Леда Милева ; Худ. Маглена Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009

   

   ISBN 978-954-09-0299-9 

   Том 2. Изгубеното хвърчило . - 2009 . - 183 с., ил.

   

  

Сист. No: 30777

Детска отраслева литература

Етнология. Етнография. Фолклор

- 515 -

І 5262 

Песме Филипа Вишньича о првом устанку  /  Състав. Драган Лакичевич, Марко Недич . - Београд : Српска кньижевна задруга, 2004 . - 130 с. ; 17 см . -  (Мала библиотека)

   Лакиhевиh, Драган Недиh, Марко

   ISBN 86-379-0883-7 

  

Сист. No: 31011

- 516 -

58029 

Станков, Димитър

   Нравствената култура на българския народ : Мъдростта на народната душа и народното сърце / Димитър Станков . - София : АРС, 2004 . - 495 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90913-3-3 

  

Сист. No: 30713

- 517 -

58028 

В света на човека  : Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева /  Състав. Джени Маджаров, Красимир Стоилов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008

   

   ISBN 978-954-07-2715-8 (т.1) 

   Том 1 . - 2008 . - 354 с., ил.

   

  

Сист. No: 30700


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Румен 54 55 56 57 
Аламанова, Ирина 267 268 
Албахари, Давид 437 
Александрова, Албена 122 123 124 
Ангелов, Боню 211 
Ангелов, Димитър 211 285 287 
Ангелова, Анна 9 
Ангелова, Евгения 188 
Андонов, Александър 3 
Андреевъ, Сим. 367 
Аргиров, Стоян 9 
Аргирова, Татяна 153 168 179 
Асмус, В. 331 
Ахметова, Г. Д. 216 375 
Базин, Херш 175 
Байнов, Друми 148 
Балзак, Оноре дьо 328 
Банашевич, Никола 471 
Банчев, Бойко 24 
Баранин, Душан 417 418 419 
Баталова, Росица 503 
Бенкс, Майкъл А. 169 
Бобев, Костадин 66 
Бобров, Е. Г. 200 
Богданова, Мариана 110 
Богданович, Димитриjе 297 459 
Божович, Григориjе 404 
Борисавльевич, Милутин 390 
Борисова, Ирена 63 
Борисова, Рахила 201 
Ботев, Христо 498 
Ботйов, Боян 499 
Ботйов, Христо 499 
Бояджиев, Димитър 184 
Браjкович, Драгомир 420 
Булатович, Миодраг 421 
Бурдева, Таня 111 
Вавилов, Н. И. 284 
Вандова, Мария 209 
Вапцарова, Бойка 504 
Васева, Милена 100 
Василева, Любка 169 
Васич, Драгиша 393 
Велева, Тина 279 
Великов, Стефан 485 
Велчев, Николай 198 
Веселинович, Раjко Л. 301 304 
Витанов, Теодоси 168 179 
Вишньич, Мирослав Jосич 448 
Воjводич, Момир 423 
Врчевич, Вук 424 
Вълканова, Вероника 217 
Вълканова, Десислав 4 
Гаврилович, Славко 302 
Гай, Айслинг 154 
Галчева - Стоицова, Мария 112 113 
Галчева, Камелия 112 113 
Ганчев, Иван 161 
Генов, Гено 332 
Генов, Георги Кузманов 182 
Генчев, Тодор 153 
Гечева, Ерма 328 
Голдинг, Уилям 321 
Градева, Иванка 162 
Гранитски, Иван 505 506 
Грибачев, Костадин 162 
Груjичич, Ненад 449 
Гулева, Надка Атанасова 20 
Гълъбов, Константин 482 
Давидов, Динко 204 
Данков, Борис 498 
Декова, Иванка 163 
Джорджевич, Димитриjе 397 398 425 
Дилевски, Николай 212 
Димитров, Илчо 294 295 
Димитров, Павел Георгиев 11 
Димитрова, Капка 183 
Димовски, Дончо 189 
Динчев, Костадин 210 
Дис, Владислав Петкович 460 
Дичева, Ангелина 14 
Дичева, Татяна 188 
Добрева - Милкова, Катя 327 
Додунеков, Стефан 173 
Дойнова, Цветана 292 
Доманович, Радоjе 405 
Дончев, Цанко 183 
Достоевски, Ф. М. 367 
Дочев, Веселин 154 
Драгич, Лабуд 426 
Елин Пелин 487 507 
Енева, Гергана 156 
Жеромски, Стефан 378 
Жечев, Георги 368 
Жечев, Николай 309 497 
Живков, Ангел 176 
Здравкова, Стойка 114 
Златанович, Радослав 385 
Змаj, Jован Jованович 406 427 450 451 452 
Иванов, Йордан 211 
Иванов, Любчо 508 
Иванова, Албена 321 
Иванова, Галена 115 
Икономов, Димитър 378 
Илиев, Антон 181 
Илиева, Цонка 114 
Илич, Воjислав 399 
Илич, Крстивоjе 461 
Йовков, Иван 491 
Йовков, Йордан 509 510 
Йонова, Виолета 202 
Йорданов, Стоян 147 
Йотова, Лилия 61 
Кадийски, Кирил 329 
Калайджиева, Мария Димитрова 5 
Калинов, Калин 511 
Калоянов, Анчо 489 
Каневски, Петко 512 
Капелков, Спас 369 
Каранович, Воjислав 394 
Каранфилов, Ефрем 488 
Карастоянов, Христо 500 
Кастането, Хесус 171 
Киркова, Антоанета 64 
Китанов, Борис 200 
Ковачева, Нина П. 213 
Колев, Николай Вълчев 155 
Колева, Илияна 15 
Команин, Жарко 407 454 
Константинова, Маглена 514 
Кориган, Патрик 154 
Косидовский, Зенон 14 
Костич, Лаза 400 
Крестич, Василиjе Дж. 428 
Крушков, Христо 180 181 186 
Кузмов, Васил 119 128 129 
Кънева, Невяна 63 
Лазаревич, Лаза К. 278 
Лазаров, Кино 67 
Лакичевич, Драган 462 515 
Лангов, Анани 156 
Левек, Пиер 307 
Лилич, Милица Jефтимиjевич 429 
Лозанов, Чавдар 156 168 179 
Ломпар, Мило 453 
Льубиша, Стефан Митров 401 
Маджаров, Джени 517 
Макариев, Пламен 109 
Максимович, Горан 455 
Максимович, Десанка 408 
Малинова, Лучия 217 
Мандарич, Зорица Арсич 456 
Манев, Манчо 146 187 192 
Манолова, Мариана 267 268 
Мантов, Димитър 496 
Маргаритов, Веселин 126 
Марков, Стефан 16 
Маркович, Вито 409 
Маркушевич, А. И. 149 
Маркушевич, Л. А. 149 
Маруяма, Хироши 164 
Матавуль, Симо 396 
Матеева, Ралица Петкова 6 
Мекеров, Димитър 146 151 191 
Миланович, Братислав Р. 438 
Милев, Александър 2 
Милев, Гео 486 
Милева, Леда 514 
Миличевич, Jован 410 
Миличевич, М. Дж. 439 
Милчева, Венедикта 291 
Милькович, Бранко 457 
Минева, Мартина Стоилова 7 
Минчева, Пенка 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 104 105 106 108 117 120 121 205 207 
Миркович, Мирослава 395 
Мирчев, Димитър 8 
Митев, Дамян 215 
Митев, Симеон 288 
Митева, Ценка 215 
Митрович, Андреj 303 
Михаилович, Драгослав 379 380 381 382 383 384 
Михайлов, Ап. 214 
Миховски, Стоил Василев 182 190 
Мичович, Милутин 430 
Миятев, Петър 290 
Молиер, Жан-Батист 329 
Моллов, Тодор Желязков 182 190 
Мортиър, Шеймс 177 
Мръчков, Васил 62 
Мутафов, Емануел 206 
Мушицки, Лукиjан 458 
Натев, Атанас 12 
Наум, Митрополит Струмишки 17 
Недич, Марко 515 
Нелчинов, Асен 157 
Ненадич, Милан 431 
Нешич, Станиша 440 
Николаев, Р. 159 
Николов, С. А. 197 199 
Николова, Веска 23 
Ного, Раjко Петров 411 463 
Нушев, Цветолюб 309 
Нушич, Бранислав 432 464 
Обрешков, Никола 160 
Озеров, Л. 374 
Олуjич, Гроздана 433 
Остоjич, Тихомир 422 
Островский, Николай 372 
Павлович, Миодраг 465 
Палазов, Антон Пенев 158 
Паскалев, Пламен 183 
Петков, Георги 281 
Петков, Петьо 165 
Петкова, Николета 310 
Петкова, Станислава 165 
Петкова, Теофана 177 
Петлешкова, Мариета 279 
Петров, Александар 441 
Петров, Валери 322 324 325 
Петров, Петър 23 
Петрова, Гълъбина 65 68 
Петрович, Велько 402 
Петрович, Милан М. 412 
Пехливанова, Петя 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 101 102 103 104 121 205 207 
Платон 2 331 
Подвързачовъ, Д. 367 
Полевой, Борис 373 
Попов, Васил 289 
Попов, Чедомир 299 
Попова, Жасмин 69 
Попович, Jован Стериjа 434 466 467 
Попович, Бранко 280 
Попович, Данко 442 468 
Попович, Тома 304 
Радев, Пламен 116 122 123 124 
Радичевич, Бранко 469 
Раднев, Петко 150 
Радович, Амфилохиjе 443 
Радович, Борислав 413 
Радович, Ранко Р. 414 
Радулович, Jован 386 391 
Раичкович, Стеван 444 
Райнова, Боряна Иванова 25 
Ракитич, Слободан 415 
Рангелова, Емилия 125 
Рахнев, Асен 188 
Робъртс, Саймън 172 
Ролан, Ромен 202 
Романова, Мария 513 
Русев, П. 149 
Русчев, Йордан 203 
Самарджич, Радован 298 300 304 
Свраков, Антон 71 
Симеонов, Красимир 376 
Славова, Стефка 292 
Смит, Дори 166 
Соловьев, Владимир 99 
Соловьов, Владимир 8 
Спасова, Мария 281 
Среjович, Драгослав 296 
Станев, Емилиян 483 484 
Станков, Димитър 13 516 
Станкович, Борисав 435 470 
Статков, Захари 370 
Степанович, Родольуб 416 
Стипчевич, Никша 445 
Стипчевич, Светлана 445 
Стоjанович, Радосав 446 
Стоjанчевич, Владимир 305 
Стоевски, Яню 293 
Стоилов, Красимир 517 
Стоун, Кристофър 167 
Стоянов, Людмил 495 
Стоянов, Маньо 286 
Стоянов, Станимир 185 
Стоянова, Цветанка 175 
Суифт, Джонатан 319 
Талев, Димитър 490 492 493 
Тамура, Кент 164 
Тишма, Александар 403 
Тодоров, Иван 67 
Тодоров, Тодор 72 
Тодорова, Магдалина 178 
Тодорова, Цвета 127 
Толстой, Алексей 369 
Толстой, Л. Н. 368 
Томов, Димитър 166 
Топалович, Живко 306 
Точкова, Елена 99 
Тургенев, И. С. 371 
Угринов, Павле 387 388 389 
Уебър, Джо 167 
Уейн, Джон 320 
Урамото, Наохико 164 
Филадска, Елена Петкова 10 
Филева, Красимира 98 
Филипова - Байрова, М. 214 
Франс, Анатол 327 
Фрей, Дейвид 174 
Харингтън, Стивън 152 
Хелър, Филип 172 
Херцен, Александър 370 
Ходасевич, Владислав 376 
Христич, Jован 472 
Христов, Чавдар 63 
Христова - Занкова, Олга 128 129 
Христова, Светла 75 80 81 82 83 84 85 86 87 101 102 103 104 121 205 
Христова, Снежана 148 
Христосков, Йордан 73 
Цветаева, Марина 377 
Цветкова, Николина Илчева 219 
Цицерон, Марк Тулий 1 
Чавдарова - Костова, Сийка 109 
Чакъров, Е. 159 
Чолаков, Здравко 501 
Чоланович, Воjа 392 436 
Чопич, Бранко 447 
Чудомир 494 
Швайцер, Алберт 12 
Шекспир, Уилям 322 323 324 325 
Шопов, Петър 148 
Шопов, Тодор 217 
Шумелова, Мария 277 
Ърнест, Майкъл 172 
Яворски, Александър 174 
Янев, Владимир 502 
Янисова, Христина 218 220 
Яновски, Христо 54 55 56 57 
Янчева, Вили 110 
Almond, Gabriel A. 21 
Amann, Klaus 267 268 
Athanasiadis, Tasos 342 343 344 345 
Bailyn, Bernard 30 
Bakaoukas, Spiridon 18 
Barber, Benjamin R. 42 
Barrera, Sara Marin 267 268 
Berger, Peter L. 53 
Boorstin, Daniel J. 313 
Boutet, Josiane 238 
Bowen, Catherine Drinker 29 
Branch, Taylor 43 
Browning, Robert 263 
Bruckner, Christine 326 
Brumfit, Christopher 130 
Burke, Edmund 26 
Buscha, Anne 221 222 
Cechova, Elga 242 
Chomsky, Noam 259 
Costanzo, Edvige 227 249 251 258 
Dahl, Robert A. 48 
Daltas, Periklis 283 
Di Palma, Giuseppe 49 
Dimadis, Konstantinos A. 316 317 318 
Dimakopoulou, N. 314 
Dimitrakou, Dimitriu V. 230 
Dimitriou, Antoni 237 
Dimoula, Kiki 347 
Dizisi, Sozluk 262 
Djilas, Milovan 27 
Dolbeare, Kenneth M. 46 
Duverger, Maurice 50 
Eideneier, Hans 256 
Elazar, Daniel J. 45 
Evans, Sara 47 
Exarhos, Giorgis 340 
Fakinou, Eugenia 346 351 
Friedman, Milton 35 
Frossard, Andre 39 
Gabriel, Ralph Henry 37 
Gardner, Cynthia 60 196 
Garella, Christine 251 
Georgieva, Nelly 252 260 261 265 273 274 275 276 
Girardet, Jacky 223 226 243 244 264 
Goldhill, Simon 22 247 
Grigorova, Svetla 269 
Hamilton, Alexander 28 
Hartokolis, Petros 341 
Hatzidakis, Georgios 233 
Hayek, Friedrich A. 33 
Held, David 38 40 
Holstadter, Richard 31 
Holt, Ron 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 
Iordanidou, Anna 238 
Jay, John 28 
Jакшич, Джура 473 
Jанкович, Милан 475 
Jеротич, Владета 282 474 
Kalantzakos, Andreas 239 
Kaliotsos, Pantelis 339 
Kalliontzi, Anastasia 352 
Kanchev, Ivan 269 
Karkavica, A. 349 
Kastrinaki, Aggela 350 
Kazantzaki, Niku 353 354 355 356 363 
Koleva, Emilia 252 260 261 265 273 274 275 276 
Kondi, S. 314 
Konomi, Maria 263 
Konstantinou, Ilias 235 
Konstantinou, Tzeni 245 
Kosovac, Vesna 224 225 
Kousounelos, Giorgos 22 247 
Krklec, Gustav 476 477 478 479 480 
Krumbacher, Karl 333 334 335 
Lampe, G. W. H. 19 254 
Laudon, Jane P. 59 
Laudon, Kenneth C. 59 
Lazzeri, Gabriella 142 143 144 145 
Leca, Jean 36 
Lenoir, Frederic 58 
Leonardos, Giorgos 365 
Lipset, Seymour Martin 34 
Lukic, Vida 224 225 
Madison, James 28 
Mananedaki, Katerina 357 
Marra, Irinis 338 
Marsland, Steve 142 143 144 145 
Martinez, Ana Ruiz 228 229 
Mbpaslis, Giannis 241 
Mihalaki, Manoli 231 
Molinie, Muriel 227 249 251 
Moon, Jayne 130 
Moustou, Pepi 348 
Mpaltas, Haralampos 358 
Nistazopoulou, Maria 315 
Palmer, R. R. 311 312 
Pamos, Karnezis 359 
Panagiwtou, Diamantakou 248 
Papini, Roberto 36 
Pecheur, Jacques 223 226 227 243 244 249 
Pier, Siniak 245 
Pollitt, Christopher 38 
Putz, Harry 242 
Rathswohl, Eugene 60 196 
Remediosova, Helena 242 
Rose, Richard 44 
Ruiz, Aranzazu 228 229 
Sacristan, Luisa Gomez 228 229 
Sand, George 330 
Sartori, Giovanni 41 
Schleyer, Jochen 267 268 
Seferiadi - Megalou, Lia 366 
Skoulatou, V. 314 
Smith, Adam 32 
Sotiriadi, G. 333 
Sotiriadou, Georgiou 334 335 
Spanopoulou, Gianni 336 
Szita, Szilvia 221 222 
Teloglu, Tasos 253 
Tocqueville, Alexis de 51 52 
Tongue, Ray 130 
Tsamadou, Eirini 238 
Valtinos, Thanasis 360 361 
Verba, Sidney 21 
Watson, Patrick 42 
Young, G. C. 195 
Young, W. H. 195 
Zei, Alki 337 362 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен процес 67 
Ако те заборавим, моj оче 454 
Алгебра 182 
Ана Каренина 368 
Ангелус 446 
Античната литература в средното училище 332 
Атлантида: деяния 500 
Балканската война през погледа на един французин 292 
Башта сльезове боjе 447 
Бележити българи 288 
Бесовски вртлози 465 
Бетховен 202 
Братя Карамазови 367 
Буньа и друге приповетке 402 
Българи 488 
България в международния трудов ред 62 
България на Балканите и в Европа 294 
Българска народна банка 54 55 56 57 
Български митове 489 
Български старини из Македония 211 
Българско - гръцки разговорник 214 
Бъргария и югославската криза (1989 - 1995) 24 
В света на човека 517 
Венац народних песама о жени 422 
Весела пътечка към игрите 115 
Вечност 499 
Виj 423 
Виленьакова таjна и друге баjке 433 
Виш србиjе по небу ведроме 420 
Всичко за пенсиите във въпроси и отговори 64 
Възгледите за човека във философията на Сьорен Киркегор и Владимир Соловьов 5 
Вълшебна пътечка към музиката 111 
Геометрия за информатици 187 
Героизмът на българските войни през Отечествената война 289 
Глаголы положения в русском языке в сопоставлении с болгарским 213 
Годо jе дошао 421 
Годо jе дошао по своjе 407 
Горе ръцете 512 
Господжа министарка 464 
Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (морфология) 215 
Грачаничка вечера 385 
Гръцки зографи в България след 1453 г. 206 
Да се чете след смъртта ми ... 504 
Двамата веронци 322 
Дела 379 380 381 382 383 384 
Дела Душана Баранина 417 418 419 
Джачки растанак и друге песме 469 
Джуличи и Джуличи увеоци 450 
Дивльи бог Балкана 431 
Друга певаниjа 451 452 
Друштвене поjаве у Србиjи ХІХ века 410 
Държавата 2 
Дъщеря на небето 377 
Дядо Горио 328 
Евангелски сказания 14 
Европа на роговима бика 440 
Езикът C++ 170 
Езици за функционално и логическо програмиране 178 
Енциклопедия на алгоритмите 157 
Есеjи о драми 472 
Железният светилник 490 
Живи храм 412 
Живот и преписка светого хиjеронима 395 
Живот Петра ІІ Петровича Ньегоша 424 
Забавна пътечка към конструктивната дейност 119 
Задруга и ньени писци 445 
Зима в планината 320 
Златни пресек и други есеjи 390 
Иван Кондарев 483 484 
Идеи и литература 501 
Из прошлости Срема, Бачке и Баната 428 
Изабране песме 399 457 473 
Изабрани огледи 282 
Избрани произведения 321 
Избрани творби 495 
Избрани трудове 9 
Избрани трудови на Благоj С. Попов 189 
Избранные диалоги 331 
Изграждане на локални мрежи с NetWare v.2.2 3.x наNovell 154 
Издржаванье землье 416 
Илинден 493 
Илюзии за вечност 513 
Информатика 163 
Информационни технологии 188 
Исихазмът в светогорското монашество през ХХ век 17 
Историjа српског народа 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 
История на българската държава и право 65 
История на българската държава и право (680-1878) 68 
История на Византия 285 287 
История на Древна Гърция 291 
История на образованието 122 123 124 
История на средните векове 293 
Как закалялась сталь 372 
Каньош Мацедонович и друге приповетке 401 
Караджордже у говору и у твору 439 
Карл Линей (1707-1778) 200 
Книга за учителя 116 
Книга за учителя по музика за 5. клас 104 
Книга за учителя по музика за 6. клас 105 
Книга за учителя по музика за 7. клас 74 
Книга за учителя по музика за 8. клас 117 
Книга о России 99 
Кньига о Косову 459 
Кньига о Милутину 442 468 
Кньига о црньанском 453 
Кобургът 491 
Когато Пловдив беше столица 286 
Коментар на Закона за държавния служител 63 
Комплект работни листове за 1. група в детската градина 118 
Комплект работни листове за 2. група в детската градина 107 
Компютри и поверителност 169 
Компютърна графика 152 
Косово - характеристики, развитие и перспективи на сърбо-албанския етнополитически конфликт 25 
Косовске приче 404 
Коштана 435 
Краль и чобанин 462 
Кратка история на България 295 
Криминалистика 66 
Култура и етика 12 
Лавльа печина 441 
Лекции за богочовечеството (1877 - 1881) 8 
Линейна алгебра 190 
Линейна алгебра и аналитична геометрия 151 
Литературата за 10. клас, съобразено с новата учебна програма 279 
Любопитна пътечка към математиката 110 
Маджарски пътеписи за Балканите ХVI - XIX в. 290 
Математика 10. клас 165 
Математика за 11. клас 173 
Математика за 6. клас 179 
Математика за 6. клас на средните общообразователни училища 168 
Математически анализ 159 
Мегалитни светилища в Източните Родопи 310 
Международно частно право 72 
Метауниверситетът "Еразъм" (общност и идентичност на студентите) 20 
Методика на възпитателната дейност 125 
Методика на обучението по математика VIII - XI клас 161 
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика 183 
Методическо ръководство по обикновени диференциални уравнения 148 
Мизантроп 329 
Микроикономика 61 
Минало и размисли 370 
Много шум за нищо 324 
Можда спава и друге песме 460 
Моите съвременници 481 
Мртво море 405 
Музика за 1. клас 76 77 
Музика за 2. клас 78 79 207 
Музика за 3. клас 80 81 
Музика за 4. клас 82 83 84 
Музика за 5. клас 75 85 86 87 205 
Музика за 6. клас 88 89 90 91 106 
Музика за 7. клас 92 93 94 95 108 
Музика за 8. клас 96 97 120 
Музика за четвърти клас 121 
Напразни усилия на любовта 323 
Народни песни за борбите след Освобождението в Югозападна България 210 
Начело неизвестности 436 
Недремано око 411 
Некропол 376 
Никад ниjе вито твоjе тело ... 455 
Нов речник по морал и етика 13 
Нови свиjет у старом Розопеку 396 
Ночи и одсjаjи 409 
Нравствената култура на българския народ 516 
О дуду и гробу: нових еданаест годова 448 
Одабране песме 427 
Ожильци и опомене 397 398 
Око своjе осе 403 
Операционни системи 158 
Опис смрти 437 
Основи на училищния курс по алгебра и анализ 150 
Основи на химичния анализ 201 
Основни принципи на херменевтиката на Ханс - Георг Гадамер (приложени към езика днес) 219 
Островът на пингвините 327 
Пепелища 378 
Песме 413 415 458 
Песме причалице 406 
Песме Филипа Вишньича о првом устанку 515 
Пет континента 284 
Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов в спомените на съвременниците си 485 
Повесть о настоящем человеке 373 
Поезия 498 
Познание и свобода 4 
Порекло сонета 461 
Потрага за смислом 280 
Право на Европейския съюз 69 
Православната икона 16 
Практически курс по солфеж 98 
Практическо ръководство по програмиране на Паскал 181 
Практическо ръководство по програмиране на С++ 186 
Практическо ръководство по програмиране с Delphi 180 
Предразсъдъци и образование 109 
Прекраjанье живог 392 
Преспанските камбани 492 
Пресудне године 425 
Приложна статистика 1 с програма Pristat 1от Пламен Николов Нейчев 155 
Проблематизирането на логическия опит: Ръсел и Витгенщайн 7 
Проблемът "Човекът - Роб", разгледан в "За робството и свободата на човека" 11 
Проблемът за свободата и човека във философията на Ницше и Бердяев 10 
Прокълнати 508 
Професионално програмиране с PHP 171 
Прошао живот 386 391 
Путованьа, записи, сеhаньа 1951 - 2001. 474 
Путопис коже 429 
Пъстра пътечка към изобразителното изкуство 128 129 
Пътешествията на Гъливер 319 
Работна тетрадка 1 218 
Работна тетрадка 2 220 
Разкази. Гераците 487 
Ректорите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 127 
Ресимич добошар и друге приповетке 393 
Родольупци 466 
Ромски хорови песни и романси 203 
Рудин. Дым. Новь 371 
Руска граматика 212 
Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия 191 
Ръководство за решаване на задачи по геометрия за информатици 192 
Ръководство за упражнения по теория на вероятностите 147 
Ръководство за ученика по литература за 9. клас 277 
Ръководство по диференциални уравнения 176 
Ръководство по математика за икономисти 162 
Ръководство по числени методи 184 
Сабране комедиjе 467 
Сборник от задачи по теория на аналитичните функции 153 
Сборник с качествени задачи по физика 199 
Сборник с качествени задачи по физика за средните училища 197 
Сборник статей 1 
Светлост и звуци 449 
Светска ружа 400 
Себри и властела: друштвени поредак у староj српскоj држави 306 
Семеен кодекс (сборник нормативни актове по семейно и наследствено право) 70 
Септември 486 
Силазак 438 
Син землье 394 
Синтетична геометрия 156 
Сладкодумна пътечка към родния език 114 
Слово о льубави 408 
Софтуерни технологии 185 
Социално осигуряване 2009 73 
Спомени весели и невесели за български писатели 482 
Спомени за хора и събития 503 
Српски лавиринт и црногорски минотаур 430 
Сто сонета 475 
Студиjе о српскоj уметности ХVIII века 204 
Сумньиво лице комедиjа у два чина 432 
Счетоводство 2009 година 71 
Съвременна оценка на идеите от "Критика на чистия разум" на Имануел Кант 6 
Съчинения в пет тома 507 
Съчинения в седем тома 505 506 
Съчинения в три тома 494 
Съчинения в четири тома 514 
Съчинения в шест тома 509 510 
Тврдица 434 
Театрална работилница "Сфумато" 1989 2009 209 
Тенденции в обучението по български език 100 
Теория и методика на физическото възпитание 126 
Теория на числата 160 
Тетрадка по музика за втори клас 101 
Тетрадка по музика за първи клас 103 
Тетрадка по музика за четвърти клас 102 
Търновската редакция на Стишния пролог 281 
У jагньету jе спас 443 
У затонима Лете 426 
У ночи 470 
Увод в теорията на аналитичните функции 149 
Укротяване на опърничавата 325 
Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение 217 
Утопиjа 387 388 389 
Учебно помагало за дисциплината линейна алгебра и аналитична геометрия 146 
Учението за Богочовечество на Владимир Соловьов 15 
Фасцикла 1999/ 2000 444 
Физическа оптоелектроника 198 
Философията и проблемите на духа 3 
Хапчета против оглупяване 511 
Хасанагиница и друге народне баладе 471 
Хватач снова 456 
Ходене по мъките 369 
Христаниште 414 
Христо Ботев (1848 - 1876) 308 
Христо Ботйов - документи (архив) 309 
Христо Ботйов - летопис за живота и дейността му 497 
Христо Ботйов - паметници, скулптурни портрети 208 
Христо Смирненски. Маскарадът и празникът 502 
Цанко Церковски (1869 -1926) 23 
Чудна пътечка към природата 113 
Чудна пътечка към хората 112 
Чудное мгновение 374 
Швабица и друге приповетке 278 
Южнобългарска хроника (май-декември 1885 г.) 496 
Языковые процессы в современной русской прозе (на рубеже ХХ - ХХІ вв.) 216 375 
"O ellinikos kosmos anamesa stin epoli tou Diafotismou ke stou ikosto eona" 316 317 318 
3ds max 5 177 
A patristic greek lexikon 19 254 
After the revolution? 48 
American political thought 46 
An inquiry into the nature and causes of The Wealth of Nations 32 
Anaphora ston gkreko 355 
Arhaia Elliniki Glossa vivlio tou katigiti 240 
ASP.NET 175 
Autocad 2002 174 
Begegnungen 221 222 
Blue skies for Bulgaria 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 
Born for Liberty 47 
Campus 1 223 
Campus 2 226 227 243 244 264 
Campus 3 249 251 258 
Capitalism and freedom 35 
Chcete jeste lepi mluvit cesky? 242 
Democracy in America 51 52 
Diccionario Espanol - Bulgaro 269 
Dictionnaire grec - francais 232 
Eisagogi stin koinonioglossologia 238 
Ekphrasi - ekthesi 255 
Ektos shediou 347 
Elliniki glossa. Mesaioniki kai nea 263 
Elliniko leksiko 246 
Ena saki mallia 339 
Encuentros 1 267 268 
Epitomon lexikon tis ellinikis glossis 230 
Excel 2000 в лесни стъпки 194 
Filodoksies Kipou 351 
Gia ti fisi kai ti glossa 259 
Gnomika kai paroimies ton arhaion ellinon 358 
Gramma sti mana mou 231 
H logotemia stin taragmeni dekaetia 1940 - 1950 350 
Hello! English for the 2nd Grade 260 261 270 
Hello! English for the 3rd Grade 252 265 271 273 
Hello! English for the 4th Grade 272 274 275 276 
Horace 330 
I arsi tis agamias ton episkopon 18 
I poli ton agonon 253 
Idaniki autohires 341 
Institutions politiques et droit constitutionnel 50 
Istoria neoteri ke sinhroni (1789 - 1909) 314 
Istoria tis vuzantinis logotehnias 333 334 335 
Java 2 172 
Java 2: Програмиране за Интернет 167 
Java за World Wide Web 166 
Jечам и калопер 463 
Kerines koukles 245 
Koinonioglossologia 241 
Larousse - История на света 307 
Le crime contre l'humanite 39 
Le Guide du Job-trotter Canada 58 
Leksiko fraseon 239 
Leksiko neoellinikis logotehnias 266 364 
Leksiko neoellinismon 237 
Leksiko ton ksenon lekseon 235 
Leksikon apanton ton rimaton ton apantomenon eis tous attikous nezologous 248 
Les democraties sont-elles gouvernables ? 36 
Ligo prasino gia tin elpida 336 
Logia tis plois 349 
Management Information Systems 59 
Mesaionika kai nea ellinika 233 234 
Mia istoria gia dio ... 338 
Mia mikri kalokairini istoria 346 
Miracle at Philadelphia 29 
MIS Cases 60 196 
Models of Democracy 40 
New forms of democracy 38 
O Hristos Ksanastauronetai 356 
O kapetan Mihalis 353 
O kosmos ton keimenon 257 
O psevtis pappous 362 
O teleutaios palaiologos 365 
O teleutaios peirasmos 363 
Odabrana djela Gustava Krkleca 476 477 478 479 480 
Oi pantheo 342 343 344 345 
Oloi autoi oi antropol 366 
Opseis tis istorias tis ellinikis glossas 256 
Orthokosta 360 
Oyoyoy moiheyseis ! 357 
Parting the waters 43 
Pios hriazete tus elines 22 247 
Pragmatologia kai epikeinonia 283 
Red Hat Linux тайни 193 
Reflections on the revolution in France 26 
Selana 340 
Selected Papers 195 
Suena 2 228 229 
Sughrones taseis stin elliniki glossologia 250 
Ta nea ellinika gia ksenous - vivlio askiseon 236 
Teaching English to Children 130 
Tha se fonazo Moira 348 
Tha vrite ta osta mou upo vrohin 361 
The Age of the Democratic Revolution 311 312 
The American constitutional tradition 45 
The american political tradition and the men who made it 31 
The americans 313 
The Capitalist Revolution 53 
The civic culture 21 
The Constitution of Liberty 33 
The Course of American Democratic Thought 37 
The Federalist Papers 28 
The first new nation 34 
The Ideological Origins of the American Revolution 30 
The new class 27 
The Postmodern President 44 
The Struggle For Democracy 42 
The Theory of Democracy Revisited 41 
Themata istorias 315 
Thymasai 352 
To Craft Demokracies 49 
To kaplani tis vitrinas 337 
To parti genethlion 359 
Tracks 142 143 144 145 
Turkce - bulgarca sozluk 262 
Ucimo hrvatski 224 225 
Vios kai politeia tou Aleksi Zormpa 354 
Was ist schon ein Jahr 326 
XML и Java 164 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматични цифрови електронно-изчислителни машини 59 60 157 158 163 164 166 167 169 170 171 172 174 175 180 181 185 186 193 196 
Административно право 67 
Алгебра - Учебници 150 182 190 191 
Аналитична химия 201 
Археологически паметници 310 
Ботаника 200 284 
България - Югославия 24 
Възпитание в училище 125 
География 284 
Геометрия 187 192 
Графични изкуства 204 
Гръцка класическа л-ра 2 332 
Движения за независимост 43 
Демокрация 36 38 42 48 49 
Демокрация, Съединени американски щати 37 40 41 51 52 
Диференциални, интегрални и други функц. ур-я 148 149 153 176 
Догматика 11 
Драматичен театър, български 209 
Държава. Структура на държавите 65 68 
Евангелия. Апостолски деяния 14 
Европейски съюз 69 
Електричество - Поляризация 199 
Електромагнетизъм 199 
Етика 12 13 
Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. 517 
Етнология 517 
Женско движение, САЩ 47 
Занимания в предучилищна възраст 107 116 118 
Изпълнителна власт 44 
Източноправославна църква -руска 17 
Изчислителни системи 167 
Икономическа политика 59 60 196 
Икономически науки в цялост 32 
Информационни системи 188 
История - България 65 
История на Балканските държави 290 
История на България 295 
История на Византия и Гърция 285 287 315 316 317 318 
История на Гърция ( до 323 г. н. е. ) 291 
История на Европа 311 312 
История на културата 307 
История на САЩ 34 43 51 52 311 312 313 
История на Сърбия 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 
История на Югославия 306 
Капиталистически начин на производство 53 
Компютърна графика 152 
Комунистически партии 27 
Конституции 28 50 
Конституции, САЩ 29 45 
Краезнание 99 
Криминалистика 66 
Литературна дейност 279 
Литературна критика 332 
Литературознание 100 277 279 
Логика. Теория на познанието. Логическа методология 7 
Макроикономика 61 
Математика 146 161 
Математика - учебници 165 168 179 
Математика за предуч. възраст 110 
Математически анализ 159 
Междунар. полит. отношения 24 25 
Международно право 62 
Международно частно право 72 
Метафизика на духовния живот 3 
Метафизически идеализъм 4 
Микроикономика 61 
Музика 96 97 117 
Народни песни 515 
Народни песни, български 210 
Наследствено право 70 
Негърският въпрос в САЩ 43 
Некръвнородствени категориални групи, например раси 34 
Обекти на моралната оценка 11 
Обучение по бълг. ез. в осн. у-ща 100 
Обучение по литература 100 
Обучение по музика в нач. училище 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 98 101 102 103 104 105 106 108 111 121 205 207 
Общество, социална структура 33 313 
Органи и ръководство на висшите училища 127 
Планиметрия 156 
Полит. партии и дв-ния 23 
Политика 28 35 46 53 
Политика, САЩ 31 
Политическа идеология 30 
Политическа икономия 32 
Политическа теория 30 
Получаване на знания чрез практическа работа 119 
Предпазване от повреди. Складиране 169 
Престъпност на войната 39 
Програмно осигуряване(Софтуер) 194 
Психология на личността, характерология 11 
Различни видове култура 25 
Районът на Източни Родопи 310 
Религиозна живопис 16 204 206 
Религиозни произведения като литературен жанр 395 
Религия и наука 15 
Робовладелски строй на територията на България 310 
Руски език - граматика 212 215 
Ръкописи 211 
Ръкописи, славянски 281 
САЩ 44 
Световна история 307 
Свобода и необходимост 10 
Семейно право 70 
Скулптура - Запазване и реставрация 208 
Смесени хорове 203 
Социалистическо и комунистическо общество 27 
Социално възпитание 112 
Социално осигуряване, работническо 73 
Социология 21 
Социология на културата и на цивилизацията 20 
Спомагателно цифрово оборудване 177 
Средновековна и нова обща история 293 
Старобългарски език 211 
Статистиката като наука 155 
Строеж на материята 197 
Счетоводство 71 
Състав на населението по националности 313 
Теория на вероятностите 147 
Теория на статистиката 155 
Теория на числата 160 
Термодинамика 197 
Труд - Управление и организация 58 
Трудово право 62 
Учение за духа 211 281 395 
Физическо възпитание 126 
Философия 2 37 
Философия на духа 3 
Философски о-ви на догматичаната теология 17 
Цивилизация. Култура. Прогрес 12 37 51 52 
Числени методи 170 184 
Човек и природа 113 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Албания 25 
алгебра 182 190 
аналитични 149 201 
банка 54 55 57 
Бердяев 10 
Богочовечество 15 
ботаника 284 
България 24 
българска 54 55 57 
Византия 285 287 
география 284 
геометрия 192 
Гърция 285 287 
държава 65 
етнография 517 
икони 16 
исихазъм 17 
история 65 285 287 
Киркегор 5 
Кобургът 491 
кодекс 70 
Косово 25 
Криминалистика 66 
мегалитни 310 
методика 74 105 
музика 85 86 101 102 104 105 106 108 117 121 
народна 54 55 57 
народни 210 
Ницше 10 
оптоелектроника 198 
паметници 208 
песни 210 
право 65 
предразсъдъци 109 
ректори 127 
роб 11 
светилища 310 
семеен 70 
скулптура 208 
Соловьов 5 
солфеж 98 
Софийски 127 
софтуер 194 
средновековие 65 
старобългарски 211 
Сърбия 25 
университет 127 
функции 149 
химия 201 
хроники 491 
чешки 242 
човек 11 
Югославия 24 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ